Lägre inflation i juni men över Riksbankens prognos

Idag presenterades inflationssiffror som visade att inflationstakten för juni landade på 1,7 procent enligt måttet KPIF. Det var något lägre i jämförelse med i maj då inflationstakten var 2,1 procent. Utfallet för juni var i nivå med vad marknaden hade förväntat sig och strax över Riksbankens prognos.

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, sjönk konsumentprisindex med 0,1 procent från maj till juni 2019 vilket bland annat berodde på lägre klädpriser och el. Samtidigt ökade priserna på charterresor och flygresor utomlands.

I Danske Banks podd Curious Minds ger bankens chefekonom Michael Grahn sin syn på utfallet, vilken påverkan kronans utveckling haft och varför han tror att Riksbanken kan komma att behöva skjuta sin ränteprognos.