Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator: Lägre priser igen, men stora lägenheter är efterfrågade

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna sjönk med 0.8 procent under december jämfört med månaden innan. Justerat för säsongsfaktorer visar istället Boprisindikatorn på en något mindre nedgång, -0.5 procent. Det är fjärde månaden på raken som bostadsrättspriserna faller. December visar på en splittrad säsongsjusterad prisbild där större lägenheter över 100 kvm stiger i pris medan övriga ligger still eller faller. Störst prisfall visade lägenheter kring 80 kvm. Omsättningen föll tillbaka i normal omfattning i december, själva nivån ligger i den undre delen av intervallet vi sett under de senaste åren. Man kan notera att omsättningen i kategorin med de största bostäderna över 100 kvm var den högsta sedan 2016.

Prisutvecklingen kommande månader

Vi noterar att Stockholms bostadsrättspriser föll för den fjärde månaden i rad. Uppenbarligen biter de stigande räntorna både på hushållens egna bolånekostnader liksom bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Många föreningar har aviserat betydande avgiftshöjningar för 2024 och detta är säkert en faktor som påverkar köpviljan negativt. Priserna pressas rimligen också av det stora utbudet av lägenheter även omsättningen håller uppe väl. Med risk för att framstå som halsstarriga så framhärdar vi i uppfattningen att fundamentala faktorer som sysselsättning, reallöneutveckling, finansiellt sparande samt det faktum inflationen nu faller kraftigt och Riksbanken bedöms påbörja en normalisering av räntorna under 20204, kommer att ge stöd åt priserna i år. Det hela bottnar i vår syn att svensk ekonomi inte är på väg in i en recession utan snarare går emot en viss återhämtning under 2024. Sammantaget kvarstår vår bedömning sedan tidigare att bostadspriserna kommer att utvecklas sidledes till högre, snarare än att falla tillbaka igen.

Kommentar från Michael Grahn:
”Prisfallet på Stockholms bostadsrätter accelererade något i
december. En starkare ekonomi, lägre inflation och fallande räntor kommer att ge stöd åt
priserna framöver. Stabila till svagt stigande priser framstår som mer troligt än en förnyad
påtaglig prisnedgång.”