Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Längsta uppgångssviten på Stockholmsbörsen på två år

I fredags stängde Stockholmsbörsen på plus för 13:e handelsdagen i rad – den längsta uppgångssviten sedan september 2017. Bakom kurslyftet ligger minskad geopolitisk risk och en rapportsäsong som inte blivit så illa som befarat.

Goda nyheter att vi sluppit dåliga nyheter
Följetången om Brexit ser äntligen ut att vara på väg mot en upplösning. Förra veckan röstade det brittiska parlamentet för att godkänna Boris Johnsons nya avtal med EU, men först efter att det skrivits in i brittisk lag. Samtidigt röstade man emot att påskynda processen vilket betyder att bollen nu ligger hos EU, som väntas rösta för ytterligare en förlängning den här veckan. Mest sannolikt skjuts Brexit upp till den 31 januari. Mest betydelsefullt ur ett marknadsperspektiv är att risken för en hård Brexit har minskat, vilket är positivt för sentiment och riskaptit. En viss osäkerhet föreligger dock fortfarande då risken finns att nya förändringar av avtalet kommer att krävas när det ska skrivas in i brittisk lag. Det i sin tur kan utlösa ett nyval om parlamentet återigen misslyckas med att nå en enighet om vägen framåt.

Även när det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina har det kommit försiktigt positiva uttalanden från båda sidor. Varken Brexit eller första delen av handelsavtalet är klart ännu, men frånvaron av dåliga nyheter har varit tillräcklig för att få börsen på gott humör.

Rapportsäsong över förväntat – men nedrevideringarna lär komma som brev på posten
Rapportsäsongen har så här långt gett marknaden viss anledning att andas ut. Majoriteten av bolagen globalt har överträffat förväntningarna. För europeisk del är det något svagare. Här har 46 procent av bolagen slagit förväntningarna när ungefär en fjärdedel av företagen har rapporterat. Kort sagt kan vi konstatera att svagheten i makrodata ännu inte avspeglas i bolagens resultat. Blickar vi in i 2020 är estimaten fortfarande för höga och nedrevideringarna lär komma som ett brev på posten i slutet av det här året.

Något som skulle kunna få estimaten att förbli någorlunda intakta är om konjunkturen visar bottenkänning eller till och med tecken på en återhämtning. Förra veckans inköpschefsindex bjöd faktiskt på vissa ljusglimtar. Även om den europeiska oktobersiffran var något svagare än väntat, så var den fortfarande högre än i september.

Trots en hyfsat stabil rapportsäsong och viss lättnad på den geopolitiska fronten förblir osäkerheten hög. Det finns ingen garanti för att Brexit går i lås och när det gäller handelsavtalet har vi varit nära en signatur på ett papper förut. Innan bläcket torkat finns ingen garanti för att Trump inte eskalerar konflikten igen. Vi har under året haft en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer, vilket har varit gynnsamt för avkastningen. Vi behåller en övervikt, men med fortsatt fokus på kvalitetsbolag och utdelningar.

Brexit, Fed och jobbstatistik i fokus
EU väntas under veckan bevilja ännu en förlängning av Brexit, mest troligt till den 31 januari. På onsdag kväll lämnar den amerikanska centralbanken räntebesked. Vi förväntar oss i likhet med marknaden ännu en räntesänkning men återigen i form av en ”justering”, d v s utan att Fed förbinder sig till mer stimulanser. Svagare tillväxt, fortsatt geopolitisk osäkerhet och sjunkande inflationsförväntningar väntas ligga till grund för beslutet.

Den här veckan kommer också siffror över BNP-tillväxten i USA och Europa. En försvagning väntas i båda regionerna. Eftersom det finns en utbredd oro för tillväxten i världen kan en siffra som avviker positivt eller negativt få effekter på både ränte- och aktiemarknaden.

På fredag väntar två tunga amerikanska rapporter – ISM-index samt arbetsmarknadsstatistik. Då ISM-index har försvagats mer än inköpschefsindex från Markit blir det intressant att se huruvida de två närmar sig igen. Arbetsmarknadsstatistiken ger en inblick i hur den amerikanska konsumenten mår, vilket är viktigt eftersom hoppet om fortsatt tillväxt för närvarande vilar på konsumenternas axlar.

En mindre bra kombination för marknaden vore om Fed är mer återhållsam med möjliga stimulanser än marknaden räknar med på onsdag kväll, samtidigt som arbetsmarknadsstatistiken och/eller ISM-index kommer in svagare än väntat på fredag. Det skulle kunna utlösa oro på marknaden, särskilt efter den senaste tidens kursuppgång. Men låt oss hoppas att veckan slutar bättre än så!