Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ljusglimtar i börsmörkret

Årets första handelsvecka bjöd på fortsatt stora kursrörelser, men avslutade starkt med en uppgång på 3,4 procent i S&P 500 under fredagen, tack vare flera goda nyheter. Dels sänkte den kinesiska centralbanken reservkraven på bankerna med ytterligare 100 punkter för att frigöra mer kapital, samtidigt som PMI för den kinesiska tjänstesektorn överraskande kom in högsta nivån på sex månader. Dessutom meddelade USA och Kina att handelssamtalen fortskrider väl, vilket bidrog till att lyfta sentimentet. Lättnaden på börsen satte även avtryck i oljepriset, där uppgången förra veckan var den största på över två år.

USA – fortsatt stark arbetsmarknad och mjukare Fed
Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik kan inte beskrivas som något annat än urstark. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 312 000, och lönerna steg med 3,2 procent i årstakt. Arbetslösheten ökade visserligen något, men det beror på att arbetskraftsdeltagandet ökade. Samtidigt är inflationstakten fortsatt kontrollerad. Kombinationen av ökad sysselsättning, stigande löner och modest inflation är bra för amerikanska konsumenter och för ekonomin.

Även Fed-chefen Jerome Powell drog även han sitt strå till stacken för att lugna marknaden när han sa att tillväxten i den amerikanska ekonomin är solid, men att centralbanken kommer att vara lyhörd för utvecklingen på marknaden framöver. Han betonade att det inte finns någon förutbestämd väg för räntan framöver, och att Fed inte heller kommer att tveka att ändra policy vad gäller bantningen av balansräkningen om det behövs. Även om marknaden för tillfället prisar in en högre sannolikhet för räntesänkningar än -höjningar under 2019, så tror vi fortsatt att Fed kommer att höja två gånger under året.

Tillväxten i fortsatt fokus
Den senaste tidens ekonomiska statistik har bidragit till oron för den globala tillväxten. I Kina föll PMI under 50 i december vilket indikerar att ekonomin krymper, och i Europa har konjunkturindikatorerna fortsatt att försvagas gradvis under året. För amerikansk del kom den största nedgången i ISM sedan 2008, vilket dock gör att siffran kommit ner till samma nivå som Markit PMI, vilket vi anser är en bättre indikator. Oron för handelskrig och tillväxt späddes på ytterligare av att Apple oväntat vinstvarnade, och pekade ut svag försäljning i Kina som primär orsak. Även om det till viss del kan reflektera svagare kinesisk tillväxt, kan det också vara så att kineserna av patriotiska skäl hellre väljer lokala märken än amerikanska till följd av handelskriget och fängslandet av Huaweis CFO.

Veckan som kommer
Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsätter och för närvarande är en amerikansk delegation i Peking för att diskutera frågan. I Storbritannien debatteras Brexit i house of commons (underhuset) under veckan. I USA släpps ISM för servicesektorn som antingen kan bekräfta styrkan i ekonomin, eller bidra till förnyad oro. På onsdag publiceras protokollet från Fed-mötet i december, och flera tunga Fed-ledamöter talar under veckan som kommer.

Den senaste tidens turbulens har ökat oron på marknaden, men vi tror fortsatt på en uppgång på börsen 2019. Vi ser inte att en recession är att vänta under året, och därmed är det osannolikt att vi skulle få två på varandra följande år med börsnedgång. Historiskt har börsen aldrig gått ner två år i rad när vi inte samtidigt har haft en lågkonjunktur. Värderingarna är mer aptitliga idag än för ett år sedan och vinsttillväxten väntas bli god även 2019. Även om läget kan bli värre innan det blir bättre, så förväntar vi oss en stark amerikansk ekonomi under året, förbättringar i Kina från andra kvartalet när stimulanserna börjar bita, och gradvisa framsteg på handelsområdet vilket sammantaget bör ge stöd åt marknaden.