Marknadsuppdatering från Danske Bank 14 december

Bra rörelser över natten där FED levererade en höjning som väntat och höll dotsen oförändrade. Liten squeeze i USD som sålde av lite förvånande då marknaden verkade fokusera på ”oro över inflationen” och tycka att det var en dovish hike. EURUSD toppade ut på 1.1844 och startar dagen runt 1.1820.  ECB idag, vi letar efter upprevideringar av tillväxt/inflation. En mer positiv syn på ekonomin skulle tala för ett avslut av QE under 2018 även om inflationen tar fart. Vi har en positiv vy på EURUSD, på kort sikt minskar vi dock ner inför dagen och försöker spela range 1.17-1.19.

Nu på morgonen fick vi mäklarstatistik som visade ett fall på 3% i november (jämfört med -1% i oktober). Inga större reaktioner i EURSEK på det, vi väntar nu på Valueguard kl 9:00, vår indikator visar ett fall i Stockholms innerstad på -4.4%. Verkar dock som den allmänna förväntan är en dålig siffra vilket ger uppsida för SEK om det inte kommer in en riktigt låg siffra. Efter att flera gånger avvisat nivåerna över 10.00 är vi mer neutrala på spot och köper kortsiktigt runt 9.80 och säljer mot 10.00. Annars är det NOK och Norges Bank kl 10:00 som är i fokus för scandies. Svagare NOK samt högre oljepris borde leda till en uppjustering av räntebanan, vi ser en höjning Q4 2018 http://bit.ly/2C3tFAA. Långsiktigt är vi positiva på NOK men föredrar att hålla oss till lång NOKSEK på kortare sikt. Året är inte slut än och EURNOK har fortfarande potential för ”flashcrash” på uppsidan i dålig likviditet. Vi säljer dock EURNOK om vi når 10.00.

Nu på morgonen publicerade vi resultaten av vår valutatermometer. Kundernas vy är att SEK, NOK och USD ska stärkas de närmaste tre månaderna

Europeiska kreditindex gick isär med små rörelser under onsdagen. ITraxx handlade isär med dryga 0,5bp och Crossover med knappa 1bp. Utvecklingen bland 10-åriga europeiska statsräntor var mixad med mindre rörelser på båda sidor om nollstrecket.

Fed meddelade igår kväll att styrräntan höjs med 25 punkter, i linje med förhandstipsen. Prognosen för räntehöjningar framöver var i stort sett oförändrad, med indikationer om tre höjningar under 2018. BNP-prognosen för 2018 höjdes från 2,1% till 2,5%.

NCC meddelade under gårdagen att bolagets resultat i Q4 kommer att belastas av ytterligare avsättningar samt omstruktureringskostnader. Avsättningarna uppgår till SEK315m och är hänförliga till bygg- och anläggningsverksamheten där en genomgång av både avslutade och pågående projekt visat på ett behov av reserveringar. Vidare väntas även resultatet bli belastat av SEK75m i omstruktureringskostnader genom vilka bolaget räknar med att kunna generera årliga kostnadsbesparingar om SEK200m. Gruppens rörelseresultat för kvartalet väntas bli nära noll, ned från SEK661m i Q4 16. Den finska kraftdistributören

Elenias nuvarande ägare (GS Infrastructure Partners, 3i och Ilmarinen) har meddelat man kommit överens kring en försäljning av bolaget. Köpare är ett konsortium bestående av Allianz, Macquarie and pensionsfonden Valtion Elakerahasto.

SBB avyttrade igår byggrätter om 10 000 kvm för bostadsändamål. Byggrätterna avser centrala delar av Falun och köparen är HSB. Detaljplanarbetet pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/19. ”Våra byggrätter i centrala lägen i region- och storstäder är likvida oavsett konjunkturläget, detta tack vare relativt lågt pris och hög attraktivitet.”, kommenterade SBB.

Metsä Board justerade igår upp sin prognos för årets fjärde kvartal. Bolaget räknar nu med att det jämförbara rörelseresultatet i stort sett kommer att vara i linje med nivån i Q3. Tidigare räknade Metsä Board med att det jämförbara rörelseresultatet skulle försämras något sekventiellt i Q4. Den justerade prognosen uppges bland annat vara ett resultat av en massamarknad som utvecklats starkare än väntat samtidigt som bolagets kartongverksamhet har utvecklats i linje med förväntan.