Marknadsuppdatering: USA och Kina sätter handelskriget ”on hold”.

Under helgen så har USA och Kina kommit överens om att handelskriget är ”on hold” vilket har gett bränsle till de asiatiska börserna samt en fortsatt svagare EURUSD 1,1745 vilket vi tror kan hålla i sig ett tag till i närtid.

Fortsatt så kommer Italiensk politik att vara i fokus då Lega och Femstjärnerörelsen enats om att presentera nästa premiärminister under dagen och spekulationerna går mot att det blir juridikprofessor Giuseppe Conte. Partierna presenterade på fredagen sitt regeringsprogram, som bland annat pekar mot ökade underskott vilket har fått räntespreadarna i euroområdet att fortsätta vidgas. Bifogar vår Italian Election monitor

Veckans höjdpunkt på makroagendan blir protokollet från Federal Reserves senaste räntemöte den 1-2 maj som kommer på onsdag där marknaden fortfarande förväntar sig en juni höjning, totalt prisas strax ovan två höjningar under året. Vi får även viktiga konjunktursignaler från Europa och då i form av preliminära inköpschefsindex (onsdag) och tyska IFO-index (fredag).

För svensk del så ligger fokus främst på arbetslöshetsstatistik för april som kommer imorgon där våra förväntningar ligger på låga 5,8% säsongsrensat vilket skulle bli den lägsta siffran sedan 2008. Trots detta så förväntar vi oss tyvärr inte någon återhämtning i löneutvecklingen då arbetsmarknaden dessa dagar verkar vara mycket mer utsatt för global konkurrenspress än historiskt sett. I brist på större Sek events denna vecka så ser vi att EURSEK fortsätter att konsolideras runt 10.28-33 vilket går mot vår månadsprognos om 10,20.
Förhållandevis stora ränterörelser i fredags under europeiska öppettider där det var ränta ned bortsett från italienska, portugisiska, spanska och grekiska statsobligationer som handlade svagt. Italienska 10-åriga statsobligationer var upp 11bp och tyska ner 6bp.  Kreditindex handlade upp ett par punkter. Börserna blinkar grönt nu på morgonen och Brent som under en period trendat uppåt handlar just nu i USD78,5 per fat.

Delårsrapporterna fortsatte under fredagen att komma in. Bl.a Tallink släppte sin delårsrapport för Q1. EBITDA för kvartalet landade på EUR4,2m att jämföra med EUR5,3m samma period förra året. Anledningen till tappet finner vi både på intäkts- och kostnadssidan.  Intäkterna var lägre än förra året och på kostnadssidan var det liksom för AP Möller Maersk de högre bränslepriserna som slog negativt på marginalen. Nettoskuld i förhållande till EBITDA gick upp till 3,1x från 3,0x vid årsskiftet.

På temat sjötransport så noterar vi även att Teekay LNG under torsdagen rapporterade. Resultatet var i linje med förväntansbilden bortsett från en nedskrivning på USD53m som en konsekvens av en ökad skatteskuld i UK. Bolaget upprepade målsättningen om att ha en nettoskuld i förhållande till EBITDA på 5,5x.

Köpcentret Sollentuna Stinsen som har en utestående obligation rapporterade för första kvartalet sjunkande hyresintäkter. Jämfört med året innan var hyresintäkterna ner 32% vilket drevs av högre vakansgrad. En högre vakansgrad var förväntad och som ett resultat av det försämrades även det operativa kassaflödet. Det operativa kassaflödet för Q1 2018 låg på SEK8,9m jämfört med SEK13,7m året innan. Net LTV exklusive aktieägarlån var vid utgången av Q1 33%.

De senaste tre veckornas utflöden från europeiska obligationsfonder som investerar inom IG-segmentet vände om under veckan som slutade med den 16:e maj och istället sågs nu mindre inflöden. Totalt kom USD94,5m in vilket kan jämföras med USD1806m som totalt flödade ut under de tre föregående veckorna. Inom HY-segmentet fortsatte inflödet av pengar för tredje veckan i rad om än i mindre omfattning än tidigare. USD76,8m i inflöden sågs under veckan vilket kan jämföras med föregående veckas USD287,4m veckan innan.

Följetongen kring Norwegian fortsatte under fredagen. IAG som tidigare visat intresse av att köpa Norwegian kommunicerade under fredagen att de inte är intresserade av att ge sig in i ett fientligt budscenario. Nu på morgonen rapporterar Expansion att IAG kan vara i färd med att lägga ett bud på Norwegian om SEK330NOK per aktie, utan att hänvisa till källor. Det eventuella budet skulle motsvara en värdering av flygbolaget på EUR1,52mdr och motsvarar en premie om 30%.