Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Minusränta i tid och evighet?

Dagens räntebesked från Riksbanken var både väntat och oväntat. Reporäntan lämnas som väntat oförändrad på -0,25 procent men man skjuter fram höstens planerade räntehöjning till strax före eller strax efter årsskiftet. Det är inte första gången Riksbanken skjuter en räntehöjning på framtiden och det lär inte bli den sista heller.

Förutom att skjuta på nästa räntehöjning gör Riksbanken ytterligare två oväntat mjuka manövrar. Man köper återigen obligationer, den här gången för motsvarande 45 miljarder kronor. Det gör att långa räntor hålls nere och försvagar kronan. Dessutom meddelar direktionen att framtida räntehöjningar kommer att ske i en långsammare takt än man tidigare trott. Även det bidrog till att kronan föll till en nivå på dollarn som inte skådats på 16 år.

Svag krona bra för bolånetagare och fondsparare
Den svaga kronan är ett tveeggat svärd. För sparare är den huvudsakligen bra, om man inte har hela sitt kapital stående på ett sparkonto förstås, för där lär nollräntan bestå. Den som sparar i utländska fonder i t ex USA eller Europa gynnas däremot när kronan försvagas eftersom värdet stiger lika mycket som kronan faller mot dollar och euro.

För alla de som sparar i breda Sverigefonder är det också övervägande positivt eftersom en svag krona gör att de stora exportbolagens marginaler ökar. De väger tungt i index på Stockholmsbörsen.

Det är inte bara räntan på sparkontot som förblir låg, utan även räntan på bolånet. Efter dagens besked är det svårt att se någon anledning att binda räntan om man har goda marginaler i sin ekonomi. Hos vissa banker finns det dock möjlighet att binda räntan på en nivå som är lägre än den rörliga räntan, och då finns det förstås en poäng i att binda. Tänk bara på att inte binda räntan under en längre period än du planerar att bo kvar, eftersom ett bolån som löses i förtid kan innebära en kostnad.

Sist men inte minst – semestern blev precis lite dyrare
Kronan har försvagats under lång tid med resultat att utlandssemestern kontinuerligt blivit allt dyrare. Dagens räntebesked innebär att kronan försvagades ytterligare och det är svårt att se vad som ska få den att återhämta sig i närtid. Med ihållande minusränta och svagare svensk tillväxt förblir den sannolikt kvar på låga nivåer. Dagens besked gjorde att sommarens utlandsresa precis blev ännu lite dyrare.