Mörka moln tornar upp sig i skogen i höst

Enligt en ny analys av Danske Bank tornar mörka moln upp sig ordentligt i den svenska skogskonjunkturen. Efter en lång period med prisrekord på både sågade trävaror och pappersmassa, faller nu marknaden snabbt. Det smittar av sig ute i skogen och virkespriserna faller på både timmer och massaved. De största prissänkningarna på timmer har skett i Mälardalen med uppemot 100 kr /kubikmeter. Prisnivåerna på tall står sig fortsättningsvis något bättre än gran.

Barkborrearmageddon
Prisfallet drivs främst av det enorma överutbud av skadat timmer som granbarkborrarna lämnat efter sig i både Sverige och Centraleuropa.
Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige menar att skadorna får stora konsekvenser:
”Det råder ett barkborrearmageddon i stora delar av Centraleuropa och i Sverige har vi skador som aldrig tidigare skådats. Normalt sett brukar hösten inledas med en oro för virkesbrist i industrin men så ser det inte ut i år. Lagernivåerna är höga och fortsätter öka”.

Skogsägarna bör säkerställa rätt pris för sin skog
Även massaveden är satt under press, men prisläget varierar över landet och mellan olika köpare. I Mellansverige har redan ett antal industribolag sänkt priset på barrmassaved med ca 30 kr/ kubikmeter fub och ytterligare sänkningar kan komma i både norra och södra Sverige. Johan Freij menar att det inte finns någon botten för prissänkningarna på kort sikt:
”Både trävaru- och massakonjunkturen har fallit snabbare än vi trodde vilket nu smittar av sig på massavedspriserna. I en orolig virkesmarknad är vårt råd till landets skogsägare att säkerställa att man får rätt pris för sitt virke”.

Högt tryck på förnyelsebara skogsprodukter blir en ljusglimt
En ljusglimt är då den höga efterfrågan både i Sverige och på svenska exportmarknader för förnyelsebara skogsprodukter som fasar ut traditionella produkter inom byggindustri, förpackningsindustri och drivmedel.

”Efterfrågan på förnyelsebara material från skogen kommer att stå sig och omställningen till klimatsmarta alternativ har bara börjat, inte minst i form av nya flerfamiljshus i trä och skogsbaserade bränslen. Det trycket tillsammans med en svag svensk krona skapar en krock-kudde som dämpar prisfallet något”, menar Johan.

Bergvik Skog- ett spännande skogsdrama i tre akter
I nyhetsbrevet analyseras också Bergvik Skogs resa från uppståndelse och uppbyggnad till den spännande upplösningen. För femton år sedan bildades Bergvik Skog AB genom en sammanslagning och avknoppning av skogsinnehaven i Stora Enso och Korsnäs. Det blev starten för det som kom att bli en av de största händelserna någonsin för skogsägandet i Sverige. Nu har Bergvik Skogs innehav fördelats mellan ägarna och Sverige har fått flera nya medelstora skogsbolag som kommer att vitalisera svenskt skogsbruk.

Vill du veta mer, kontakta gärna Johan Freij. Läs hela nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 3 2019 här.