Mot utsläppsfritt stål

Stål är ett basmaterial som finns överallt i samhället. Baksidan med traditionell stålproduktion är att den står för nästan åtta procent av de globala koldioxidutsläppen. SSAB har forskat och investerat i lösningar för att ta bort de fossila utsläppen i produktionen.

Efterfrågan på utsläppsfritt stål ökar i takt med att kraven på hållbara produkter ökar i samhället.

Christina Friborg är hållbarhetsdirektör på SSAB – en av de Changemakers som bidrar till omställning av svenskt näringsliv.