Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Negativt oljepris – hur är det möjligt, och vad innebär det?

Världens aktiemarknader utvecklades svagt under gårdagen. Då det inte släpptes några större nyheter om varken coronaviruset eller data om den makroekonomiska situationen låg fokus huvudsakligen på priset på majterminen för olja som nu ligger under noll, vilket i sin tur påverkar riskaptiten på aktiemarknaden. Idag kommer således fokus vara: (1) oljepriserna, (2) ZEW-index i Tyskland och (3) den övergripande situationen för coronavirusets spridning. För enskilda bolag blir också kvartalsrapporten viktig.

Hur kan oljepriset bli negativt, och vad betyder det för marknaden?
Först och främst är det viktigt att vara medveten om att det var priset på den amerikanska WTI-terminen med förfall idag som blev negativt, och inte priset på den internationella Brent-oljan. Som en konsekvens av coronaviruset, priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien och den medföljande kollapsen i efterfrågan, så börjar oljelagren i USA bli fulla. Oljedistributörer har alltså lagrat stora mängder olja i förhoppning att kunna sälja den längre fram. Idag förfaller majterminen, vilket betyder att den som äger terminen idag måste acceptera att ta emot en leverans av olja under maj. På grund av att lagren i princip är fulla och efterfrågan mycket svag, så vill ingen ha någon oljeleverans i maj. När priset blev negativt igår berodde det på att handlarna blev villiga att betala för att slippa få leverans. Junikontraktet handlas fortfarande till ett högre pris, men i takt med att datum för förfall närmar sig finns en risk att priset kommer att pressas på ett liknande sätt.

Kollapsen i oljepriset betyder att det inte räcker att Ryssland och Saudiarabien slutit fred och sänkt produktionen. Det krävs även att den globala ekonomin börjar fungera igen och att efterfrågan ökar för att priset ska lyfta. Det låga oljepriset är uppenbarligen ett jätteproblem för energisektorn. För svensk del är sektorn liten på börsen, men i Norge är den större och amerikanska high yield-fonder innehåller också en del krediter utställda av oljebolag. Krisen ger också ringar på vattnet på grund av att leverantörer till energibolagen också påverkas negativt. För oss är detta ännu ett tecken på att osäkerheten på marknaden är långt ifrån borta, trots den senaste tidens starka börsutveckling.