Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

New York Summit: Cybersäkerhet och Donald Trumps syn på sanningen

Amerikansk politik, investeringar och säkerhetspolitik var teman som behandlades på årets toppmöte, New York Summit, som hölls 19-21 november i New York. Återigen samlade Danske Bank en rad framstående internationella politiker, ekonomer och opinionsbildare och pratade om investeringar ur ett globalt perspektiv. Årets toppmöte i New York hölls med temat ”Under the Hood”. Maria Landeborn från Danske Bank var på plats och här kan du ta del av hennes sammandrag från det stjärnspäckade eventet.

Första dagen på Danske Banks New York Summit bjöd på både hopp och förtvivlan. Dagens första talare
var nobelpristagaren Paul Krugman. Temat var risk, och han hade en pessimistisk syn på framtiden. Den goda nyheten var att han inte såg någon enskild risk stor nog att utlösa en recession i närtid, men dessvärre finns många mindre orosmoln, och sannolikt kommer en kombination av dem så småningom vara det som utlöser lågkonjunktur. Han konstaterade också att Fed historiskt har sänkt räntan med runt 5 procent när USA gått in i recession – men det utrymmet finns inte nu, varken i USA eller i Europa. Följden är att vi idag är illa rustade för att hantera nästa kris.

Karl Rove: Vi har gått igenom det här förut, och det har aldrig varit lätt
En annan talare var Karl Rove, politisk strateg och f.d. rådgivare till George W. Bush. Han konstaterade att Donald Trumps favorituttryck ”fake news” inte är nytt, utan myntades för första gången redan i slutet av 1800-talet. Inte heller perioder med stora förändringar i medial kommunikation till följd av ny teknik är nytt – tidningar, radio och TV har alla gjort att nyhetsflödet förändrats, vinklats och till viss del förvridits. ”Vi har gått igenom det här förut, och det har aldrig varit lätt”.

Idag sprids nyheter, både sanna och falska, oerhört fort via sociala medier. Människor tar del av nyhetsflöden från de tidningar de gillar, från vänner på Facebook, och kända och okända människor de valt att följa på Twitter och Instagram. Vi väljer vad vi vill ta del av utifrån våra egna preferenser, och oftast väljer vi att följa och tro på det som förstärker den bild vi redan har av verkligheten. Till följd av den digitala utvecklingen finns enorma mängder information lagrad om vilka vi är, vad vi gör och vad vi gillar. Det gör att det blir lätt för exempelvis politiska partier att skräddarsy kampanjer för att påverka och locka väljare. ”Out of all information you can rate people on a scale from 1-100 on how likely they are to vote for a candidate. Then you find the sweet spot of poeple who can be persuaded to vote for you”, sa Rove. Detta kallas för micro targeting, och det är svårt att med traditionella medel och valundersökningar observera och mäta effekterna av det. Därför blir det också svårare att förutspå utgången av politiska val. Detta har vi fått uppleva inte minst på hemmaplan i samband med höstens riksdagsval.

General Keith Alexander: Ryssland är det största hotet
General Keith Alexander, f.d. chef för NSA och US Cyber Command, höll ett oerhört intressant anförande om bekämpning av terrorism och cybersäkerhet. Med hjälp av ny teknologi och genom samarbete mellan nationer har ett antal terrorattacker redan kunnat stoppats i både USA och Europa. På samma sätt måste vi samarbeta globalt med cybersäkerhet. Han menade att idag finns det bara två typer av företag: ”De som har hackats, och vet om det. Och de som har hackats, och inte vet om det. Båda är förlorare”. Genom att använda artificiell intelligens och big data kan vi dock identifiera beteenden och hot på helt nya sätt. Genom att företag och regeringar över hela världen samarbetar kan vi upptäcka, slå tillbaka och stoppa cyberattacker med alla tänkbara medel – såväl politiska som militära. Han menade att det största hot vi alla kommer att uppleva under vår livstid är Ryssland.

Stephen Moore: Om Trump bevisat något, är det kändisskapets makt
Vi fick också lyssna till Steven Moore, ekonomisk rådgivare till Donald Trump under presidentvalskampanjen 2016. Moore var av naturliga skäl oerhört positiv till både presidenten och hans politik, men erkände dock att den stora splittringen inom nationen är ohälsosam, och att Trump gör sitt bästa för att slå in kilen djupare och utnyttja sprickan till sin fördel. Han sa också att Trump har svårt att hålla sig till sanningen, men att allt som sagts om honom inte heller är sant. Istället för att lägga energi på att kritisera presidenten bör demokraterna leta efter en egen kandidat som kan slå honom. Moore tyckte att det ska bli väldigt intressant att se vem de utser, och sa halvt på skämt, halvt på allvar att störst chans har Oprah Winfrey. ”She is black, a woman, rich, attractive, likeable, has every characteristic. If Trump proved anything, it is the power of celebrity”.