New York Summit

New York Summit. Heta spaningar, global ekonomi, investeringar och geopolitik

Under ett par intensiva dagar hölls New York Summit i Danske Banks regi med fokus på aktuella händelser på de globala marknaderna. Årets upplaga blev virtuell. Under New York summit belyser man ämnen som global ekonomi, investeringar och geopolitiska händelser. Är Kina investeringsbart? Hur påverkar ensamheten, som är en konsekvens av hemarbete, sista raden på balansräkningen? Möt några av världens främsta experter, tänkare och analytiker.

Några av programpunkterna handlade om Kina och det nya arbetslivet. Se hela programmet här
Är Kina investerbart? Dr Mohamed El-Erian, President vid Queens’ Collage, Cambridge University och tidigare Vd och Co-Chief Investment Officer of PIMCO ger oss sitt perspektiv på investeringsklimatet i Kina och drar paralleller till Ryssland 2003-2004. 

Varför ensamhet påverkar den sista raden för företag?  Noreena Hertz, akademiker, tänkare delar med sig av sina reflektioner och ger sitt perspektiv på varför ensamhet är en risk för företagen och hur det påverkar sista raden i balansräkningen.