Nextconomy – finns traditionella banker 2025?

Vi lever i ett digitalt samhälle som snurrar snabbt och förändringar sker hela tiden. För oss som bank skapar detta nya utmaningar men också möjligheter. Nya digitala trender och teknologi gör att vi och andra banker måste hänga med för att hinna anpassa oss efter våra kunder. Vi måste vara snabba och hela tiden tänka innovativt, en utmaning men också spännande! Idag måste vi arbeta för att behålla morgondagens kunder.

I igår talade jag på konferensen Next Generation Banking. Ett årligt event som i år handlade om de senaste trenderna inom digitala banktjänster. Där fick jag bland annat prata om vilka fem drivkrafter som jag ser påverkar morgondagens banker, näringsliv och samhälle.

Five Forces of Change

1. Makro
Ökad globalisering. Det påverkar våra kunder och våra ekonomiska förutsättningar.
Många företag följer idag inte den traditionella vägen med att utvecklas lokalt, regionalt, nationellt, nordisk, europeiskt och globalt. Nya företag går från startup till global direkt.
Globaliseringens påverkan på vår ekonomi är konstant, och vi måste även hantera negativ ränta, valutarörelser dessutom hitta avkastning.

2. Ökad konkurrens
Det är inte bara banker som konkurrerar med varandra utan även Fintech är med och konkurrerar. Det är bra, vi behöver varandra. Fintech är beroende av en stark finansmarknad och bankerna är beroende av Fintech eftersom de utmanar oss och på så sätt vitaliserar finansbranschen. Nya konkurrenter måste vi förhålla oss till.

3. Ändrade kundbeteenden
Förändrade kundbeteenden och digitalisering gör att vi måste satsa mer på digitala kanaler för att vara tillgängliga på kundens villkor. Vi ser i studier att kunder vill ha vår kompetens men de vill konsumera den på annat sätt än tidigare, exempelvis genom chattar och digitala möten. Det vi måste säkerställa är att vi uppfyller lagstiftarens krav även om kunden väljer att sköta sina bankaffärer helt själv.

4. Digitaliseringen
Många pratar om att digitaliseringen är något nytt. Vi lever i ett digitalt samhälle, det är inte något som vi ska addera till vår affär. Digitaliseringen finns i allt. Det är som luft och elektricitet.
I genomsnitt använder svenskar internet 24 timmar i veckan. En rapport visar att tre av fyra tvååringar använder internet nästan varje dag. Dessa tvååringar är morgondagens kunder som har ett digitalt beteende som vi måste kunna vara adaptiva med.

5. Regleringar
Jag tycker att regleringar till största del är positivt. Självklart kommer det påverka ur vi arbetar och hur våra erbjudanden ser ut men om regleringar införs klokt och balanserat så blir det en kvalitetsstämpel för oss.
Det handlar också om förtroendet för finansmarknaden. Man kan välja att regleringar som hot men jag vill se det som nya affärsmöjligheter då det ofta innebär att gamla strukturer bryts upp.

Vi måste arbeta över företagsgränserna och ständigt vara agila. Partnerskap och samarbeten är nödvändiga för framtidens finansiella ekosystem! Resan har redan börjat.

Marie Andén, Head of Private Wealth Management Danske Bank Sverige