Northvolt expanderar med Europas största gröna lån

Northvolt tar ett nytt grönt lån på 5 miljarder dollar. Pengarna ska säkra expansionen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

Danske Bank agerade Senior Mandated Lead Arranger i en av Nordens största projektfinansieringar när Northvolt beviljades 5.0 miljarder dollar i finansiering. Transaktionen är det största gröna lånet i Europa någonsin.

Batteritillverkaren Northvolt har tecknat långsiktiga kontrakt till ett värde över 55 miljarder dollar. På kundlistan står BMW, Volvo och Volkswagen. Northvolt levererar redan bilbatterier till sina kunder.

Det gröna lånet ska finansiera en expansion av Northvolts produktionsanläggning i Skellefteå, Northvolt Ett. Lånet ska även finansiera byggandet av en angränsande återvinningsanläggning där Northvolt ska utvinna batterimetaller ur uttjänta batterier. Genom att återvinna metaller får Northvolt tillgång till batterimetaller med ett koldioxidavtryck som är 70 % lägre än om metallerna utvunnits genom gruvbrytning. Med den nya återvinningsanläggningen skapar Northvolt den första helt integrerade anläggningen för produktion av cirkulära batterier i Europa.

– Efter att ha arbetat med Northvolts ursprungliga finansiering 2020 var det fantastiskt att vara med om att ta fram finansiering till företagets fortsatta expansion och återvinningsprocess. Med de nya expansionsplanerna räknar Northvolt med att anläggningen ska producera upp till fyra gånger så många batterier som man ursprungligen tänkt sig, säger Marc Caron på Danske Bank Loan Capital Markets, som ledde teamet på Danske Bank som jobbade med finansieringen.

Läs om andra företag som är ledande inom grön omställning eller besök Northvolts webbplats för mer information om finansieringen