Nu krävs stora investeringar i energisektorn

I Internationella Energimyndigheten, IEA’s nya rapport, World Energy Outlook 2023, framgår att det globala energilandskapet förändras fram till 2030. Nu krävs stora investeringar i energisektorn.

Artikeln i korthet

  • Investeringar i förnybar energi ökar. Solkraft växer snabbast.
  • Peak-oil blir redan 2025 – därefter minskar beroendet av fossila bränslen
  • Elbilar och infrastruktur för elektriska transporter ökar dramatiskt globalt.

Rapporten prognostiserar att förnybar energi står för 50% av den globala elproduktionen 2030, upp från ca 30% idag. Sol- och vindkraft är de främsta drivkrafterna bakom denna tillväxt. Solkraft växer snabbast och global solkraft motsvarar hela USA’s energibehov redan 2030.

Elbilar spelar en stor roll i energiomställningen. 30% av all nybilsförsäljning 2030 är elbilar. Detta leder till en betydande ökning av elbehovet från transportsektorn.

Trots kraftig tillväxt av förnybar energi spelar fossila bränslen en viktig roll i den globala energimixen 2030. De fossila bränslenas andel av energimixen förväntas minska från 80% idag till 73% 2030. ”Peak oil” blir 2025 – därefter sjunker beroendet av fossila energislag.

IEA föreslår en fempunktsstrategi övergången till förnybar energi:

  • Investera mer i förnybara energitekniker, såsom sol- och vindkraft, och att ta bort hinder för deras utbyggnad.
  • Öka energieffektiviteten genom exempelvis satsa på att energieffektivisera byggnader och genom att främja kollektivtrafik.
  • Elektrifiera transportsektorn genom att investera i laddinfrastruktur för elbilar.
  • Minska koldioxidutsläpp från industrin genom investeringar i CCS-teknik (koldioxidavskiljning och -lagring) och att främja användningen av förnybar energi i industriprocesser.
  • Satsa på innovation med inriktning på stöd till forskning och utveckling av nya energitekniker.