Nu vänder trävarukonjunkturen neråt

Det senaste året har trävarupriserna ökat med 115 procent. I USA rasar nu priserna och analytiker räknar med större prisfall även i Europa. Det framkommer i en ny rapport, ”Skog & Ekonomi”. I rapporten varnas för negativa effekter på investeringar i skogsnäringen om EU går vidare med planerna att kraftigt reglera skogssektorn.

Den enorma prisuppgången på sågade trävaror under 2021 får nu ett abrupt slut. USA-marknaden har fullkomligt imploderat från fantasiprisnivåer på cirka 1 700 USD per boardfeet’ i maj till dagens cirka 450-550 USD. Nu når vändningen övriga världsmarknaden. Eftersom Europapriserna sätts kvartalsvis blir även det tredje kvartalet mycket starkt för sågverken med vinstmarginaler på uppemot 30 procent. Men sedan tar det stopp.

– Trots den dramatiska prisutvecklingen är marknaden i grunden bra. Vi ser rekordlåga lagernivåer, minskande sågproduktion i Kanada och fortsatta kapitalinjektioner i Coronas fotspår. Får vi ett kraftigt prisfall på exempelvis 40 procent, så skulle det ändå vara till en historiskt hög prisnivå, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Kommande EU-regler hotar investeringar i skogsindustrin
Rapporten Skog och Ekonomi tar upp EU:s bombmatta av förslag på regleringar som påverkar Sveriges skogsägare och skogsbolagens framtida investeringar. Ett exempel är LULUCF som reglerar utsläpp och upptag av växthusgaser utifrån EU:s reviderade klimatmål. Kolinlagring i skog och mark ska kompensera för utsläpp från andra sektorer.

– Blir detta verklighet kan vi tvingas till minskat virkesuttag på uppemot 20%. Det skulle vara förödande för skogsbruket och investeringsviljan. Skogsbruk är extremt långsiktigt och nu när skogsindustrin står i ett läge med planerade mångmiljardinvesteringar i exempelvis klimatsmarta bioraffinaderier, så är stabila spelregler och säker tillgång till råvara avgörande, säger Johan Freij.

Hela rapporten finns tillgänglig gratis att läsa på Danske Banks webbsida.