Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Nyhetsflödet kring vaccin väger tyngre än hög smittspridning

Trots ökad smittspridning och hårdare restriktioner fortsatte börsen stiga under veckan som gick. Den starkaste drivkraften för aktiemarknaden för tillfället är nyhetsflödet kring de vaccin som är på väg ut på marknaden.

Hög smittspridning – men begränsad effekt på marknaden

Den senaste veckan har smittspridningen fortsatt att öka i ett antal delstater i USA. Det talar för att vi kommer att få se hårdare restriktioner i landet den närmaste tiden, och det kommer att vara negativt för tillväxten under fjärde kvartalet och i början av nästa år. Det är dock viktigt att komma ihåg att de riktade restriktioner som sätts in nu inte alls liknar den totala nedsläckning av ekonomin som gjordes i våras. Den höga andelen bolag i USA med hög strukturell tillväxt gör dessutom att den amerikanska aktiemarknaden mycket väl kan stå emot osäkerheten som pandemin medför.

I Europa tycks smittspridningen ha toppat ur, men till en kostnad av betydligt hårdare restriktioner än i USA. Det syns också i makrodata som till exempel inköpschefsindex för tjänstesektorn som föll tillbaka under både oktober och november. Vi väntar oss att tillväxten kommer vara under hårdare press i vinter i Europa än i USA till följd av hårdare restriktioner, och det är en av anledningarna till att vi har en övervikt i amerikanska aktier, och en motsvarande undervikt i europeiska aktier i våra strategier.

Smittspridningen är omfattande globalt vilket borde vara negativt för marknad och sentiment, men det uppvägs av positiva faktorer som istället lyfte börsen under veckan som gick. Framför allt handlar det om nyhetsflödet kring vaccin, där vi på kort tid fått besked om tre fas 3-studier med mycket lovande resultat. Pfizer och Modernas vaccin har en mycket hög effektivitet på över 90 procent, men även AstraZenecas vaccin ligger med god marginal över gränsen på 50 procents effektivitet som krävs för att vaccinet ska kunna bli godkänt. För tillfället är detta den viktigaste positiva drivkraften för marknaden. En annan stöttande faktor är det faktum att Trump har påbörjat processen med att lämna över presidentposten till Joe Biden, vilket också bidrar till minskad osäkerhet. Sist men inte minst har även majoriteten av makrodata förblivit solid utanför Europa, framför allt i Kina där återhämtningen fortsätter. Sammantaget innebär detta att aktiemarknaden har kunnat skaka av sig den oro som hade kunnat följa med ökad smittspridning och hårdare restriktioner.

Brexit, corona och makrodata på agendan

EU-toppmötet den 10-11 december ser ut att vara den sista chansen innan årsskiftet att få ett Brexit-avtal godkänt. I takt med att mötet närmar sig bör vi få fler indikationer och uttalande som kan ge en ledtråd till huruvida det blir ett hårt eller mjukt utträde. Vårt huvudscenario är att ett enklare handelsavtal hinner bli klart i tid, men det går inte att utesluta en hård Brexit. Oavsett hur sagan slutar så kommer minskad osäkerhet i slutänden att vara bra för Europa.

Coronviruset förblir ett hot mot ekonomin i närtid och vilka restriktioner som sätts in från politiskt håll är avgörande för hur mycket tillväxten bromsar in. Den intressantaste frågan för tillfället är vilket strategi USA kommer att välja för att begränsa spridningen.

På datafronten väntar bland annat slutliga inköpschefsindex (PMI) för USA och Europa samt amerikanska ISM-index. På fredag släpps arbetsmarknadsrapporten för november, och arbetslösheten i USA väntas sjunka med ytterligare någon tiondel från 6,9 procent i oktober.