Nytt bankinitiativ ska hindra byggfusk

Det nya bankinitiativet Hållbar byggbransch ska bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen. Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna inför nu särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet.

Artikeln i korthet

  • Fusket i byggbranschen är utbrett och har dokumenterats i flera olika rapporter
  • Bankerna inför särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet med målet att förhindra att pengarna hamnar i fel fickor
  • Villkoren har tagits fram tillsammans med byggbranschen och implementeras från och med 27 november 2023.

För att komma till rätta med problemen i byggbranschen krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branschgränser. Missförhållandena drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden.

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på byggbolagens kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Tydliga krav

Kraven förtydligar att beställare och byggbolagen måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

De särskilda villkoren tillämpas från och med 27 november på nya offererade krediter. Många företag i byggbranschen har redan idag kontrollsystem. För att fler företag ska hinna införa kontrollsystem tillämpas en implementeringsperiod till och med 1 november 2024.

– Målet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund bransch, fri från kriminalitet och fusk. Byggherrarna har intresse av att samarbetet stärks med bankerna och byggbranschen kring dessa utmaningar. Bankinitiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar, säger Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

Andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till samarbetet och de bankgemensamma särskilda villkoren som branschen och bankerna står bakom.

Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna.

Mer information finns på initiativets webbplats