Nytt förslag om tjänstebilar äventyrar omställningen till en grön bilpark

Regeringens förslag kring tjänstebilar kommer drabba privatpersoner hårt, då man som privatperson föreslås bli återbetalningsskyldig av bonusen – enligt det nya förslaget 70 000 kronor – upp till fem år efter inköp, oavsett vem som avregistrerar bilen. Beloppet skrivs inte heller ner med bilens ålder.

Grundproblemet är att många bonusbilar exporteras, vilket man nu med dessa regler försöker motverka, och även om syftet är gott riskerar detta få fler negativa konsekvenser. Dessutom är omställningen till en grön bilpark – enormt viktigt för att öka hållbara transporter – starkt beroende av att tjänstebilar säljs vidare in i systemet efter 3 år och äldre modeller kan fasas ut.

  • Få privatpersoner kommer våga riskera att bli återbetalningsskyldiga, vilket leder till att privatmarknaden för tjänstebilar i stort sett kommer att försvinna
  • Stora inlåsningseffekter, dvs. man kommer att behålla sin tjänstebil längre än tidigare för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Detta kommer leda till att det tar längre tid innan den senaste tekniken når volymer på marknaden

Ytterligare negativa konsekvenser av förslagen:

  • Dyrare förmånsvärde (ca 800 kr brutto per månad), som inte bara gäller nya bilar utan bilar som redan är i trafik
  • Samma nettokostnad för förmånsvärdet oavsett vilken teknik bilen har. Förare med begränsad/ingen möjlighet att ladda bilen kommer då att välja andra alternativ, när incitament för elbil försvinner
  • Justering av bonus/malus innebär en sänkning för laddhybrider. Stor risk att de förare som tidigare övervägt en hybridbil istället väljer bil med traditionell teknik

– Danske Bank vill istället för dessa förslag se en alternativ lösning, där utbetalningen av bonusen periodiseras och betalas ut retroaktivt årsvis till den som är ägare av bilen vid varje tidpunkt som bonus utbetalas. Sker ett ägarbyte under perioden betalas den upplupna bonusen ut till den nuvarande ägaren och köparen får resterande del vid årsskiftet, säger Anders Gullesjö, Head of Midcorp Danske Bank Sverige.