Ödesstund för amerikanska aktier

Efter en tuff period aktiemarknaderna globalt ser vi med spänning fram emot rapportperioden i USA. Kan starka siffror från de amerikanska bolagen dämpa oron för handelskrig och det utmanande läget i tekniksektorn eller kommer sentimentet på marknaden sjunka ytterligare?

Vi är inte ensamma om att hoppas på starka siffror från USA. Högkonjunkturen och den amerikanska skattereformen har ökat vinstförväntningarna på de amerikanska bolagen över hela brädet.

Därför har analytikerna höjt förväntningarna på årets första kvartal med 5,4 procent. I ett historiskt perspektiv är det allt annat än normalt. Vinstförväntningarna brukar normalt minska i första kvartalet och om vi blickar tillbaka fem år i tiden (20 kvartal) så har EPS-estimaten sjunkit med 3,9 procent i snitt under den här perioden. Dessutom är uppjusteringen i år rekordhög och överstiger det andra kvartalet 2014, då estimaten skruvades upp med 4,8 procent.

Mönstret verkar också omfatta de flesta sektorer. 10 av 11 sektorer har justerats upp med energisektorn i spetsen (14,6 procent), och därefter telekommunikation (14,1 procent) och finans (11,3 procent). Det positiva sentimentet gäller inte heller bara första kvartalet. Analytikerna är generellt mycket mer optimistiska när det gäller resten av 2018 jämfört med början av året, och förväntar sig nu en vinsttillväxt på 19,9 procent vilket är den högsta tillväxttakten sedan 2004.

Flera orsaker till höga förväntningar
Optimismen beror främst på den amerikanska skattereformen där man sänker bolagsskatten. Dessutom har den amerikanska och globala högkonjunkturen spelat en viktig roll, och en av de största effekterna kommer från det faktum att oljepriset har stabiliserats runt 50-70 dollar. Dessutom gynnas finanssektorn av utsikterna om höjda amerikanska räntor.

Trots de höga förväntningarna på rapportperioden är börsen pressad från flera håll. USA och Kina ligger i fejd på handelsområdet och Facebooks problem med missbruk av användaruppgifter har fått investerare att starkt ifrågasätta teknikbolagens affärsmodeller. Samtidigt har båda dessa faktorer under en längre period lyckats överskugga det faktum att det faktiskt går bra för världsekonomin, och jag märker en ökande oro bland flera investerare för att vi nu nått vägs ände på börsuppgången. Men det tror inte vi.

Priset för de senaste årens börsuppgångar är bland annat att dåliga nyheter ofta slår så mycket hårdare, enligt devisen: ”ju högre upp desto hårdare fall”. Samtidigt är den ökade volatiliteten, det vill säga ökningen i svängningarna på marknaden, snarast en normalisering tillbaka till historiska nivåer efter ett osedvanligt lugnt och odramatiskt år 2017. Därför blir det heller inte rättvisande att använda 2017 som underlag för jämförelse.

Det är inte så illa som vi tror
Historiskt sett sticker årets volatilitet eller kursfall inte ut på något vis. Trots de senaste månadernas turbulens är det amerikanska aktieindexet S&P 500 trots allt bara ner 3 procent hittills i år, jämfört med uppgången förra året på cirka 22 procent.

Även om det kan verka tufft för investerarna just nu så har aktiemarknaderna en stabil grund att stå på, och vi tror att de amerikanska bolagen kommer att leverera positiva nyheter och ge ny näring åt börsuppgången. Framför allt teknikbolagen befinner sig i ett läge där uppgångarna vid starka rapporter borde kunna bli större än nedgångarna vid svaga siffror. Med det sagt ska investerare givetvis inte blunda för risken att förväntningarna är för högt uppskruvade och att marknaden istället gör ett riktigt magplask.