Ökad export och stigande priser – marknaden för trävaror på rekordnivå

Bakgrunden till den dramatiska utvecklingen av trävarupriser är den oväntat goda byggmarknaden både vad gäller ”gör det själv” och nybyggnation i kombination med låga lager.

– Jag tror alla förvånas över att det här trävarurallyt fortsätter. Vi ser extremt låga lager hos sågverken vilket ger ett starkt självförtroende och nu höjs trävarupriserna på bred front. I USA är situationen extrem och de svenska sågverken har ökat sin export till USA med cirka 80 procent jämfört med 2019, berättar Johan Freij.

Flera sågverk dämpade produktionen när Corona-pandemin slog till vilket fick som följd att det svenska trävaru­lagret under juli månad sjönk med hela 18 procent och var 26 procent lägre än vid samma tid förra året. Efter sommaren blev därför förhandlingsläget ännu bättre och priserna stiger nu på alla marknader. Sågverken förutspår stabil marknad året ut.

Hur påverkar det skogsägarna?
Sveriges 325 000 skogsägare står inför en höst med obalans på marknaden. Lagren av massaved är redan fulla med fallande priser som följd. Samtidigt ropar sågverken efter timmer och är beredda att betala för det.
– En stock är rund och plan­kor är fyrkantiga. Vi räknar därför att det stora massavedslagret fortsätter att öka eftersom skogsägarna vill sälja trävaror till rekordhöga priser. Det blir en mycket spännande virkesmarknad i höst, säger Johan Freij.

Hela nyhetsbrevet Skog och Ekonomi från Danske Bank hittar du HÄR

Du kan också se en inspelning från ett webinar där de viktigaste nyheterna från nyhetsbrevet Skog och Ekonomi diskuterades. LÄNK