Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ökad smittspridning oroar marknaden

Förra veckan tog börsrallyt slut och volatiliteten ökade på nytt. Feds löften om fortsatt expansiv penningpolitik räckte inte för att lugna marknaden där och då, men på lite längre sikt ger det stöd åt både tillväxt och aktier.

Ökad smittspridning – men total nedstängning mindre troligt
Coronaviruset har återigen blivit drivande för marknaden. Utbrottet i Peking är ett orosmoln, liksom tecken på att viruset sprids snabbare i folkrika amerikanska delstater som Texas och Florida. En andra våg av coronavirus är en risk vi hela tiden varit medvetna om, och att vi kommer att få tillfälliga utbrott i olika regioner är förmodligen oundvikligt. Trots det har tecken på ökad smitta bidragit till att ge investerarna kalla fötter efter den senaste tiden börsrally. Med tanke på hur snabbt uppgången gått är en paus inte helt oväntad. Vi bör dessutom vara bättre förberedda på nya coronautbrott den här gången, dels inom sjukvården, men också genom att vi kan sätta in riktade lokala sociala restriktioner vid eventuella utbrott. Att vi skulle få samma omfattande nedstängning av hela länder en gång till är helt enkelt mindre troligt eftersom kostnaden skulle bli alltför hög.

Forskningen för att hitta ett vaccin pågår samtidigt för fullt. Företag som Johnson & Johnson, Moderna och AstraZeneca har alla gjort framsteg, och även om inget vaccin är testat, godkänt och klart för produktion ännu, så finns både planer och avtal om att börja leverera ett stort antal vaccindoser i slutet av 2020. Blir det verklighet vore det mycket positivt.

”Don’t fight the Fed”
Förra veckan lämnade Fed ett nytt penningpolitiskt besked. Räntan förblev oförändrad och stödköpen fortsätter ”åtminstone i nuvarande tempo” vilket betyder fortsatt snabb expansion av balansräkningen och en strid ström av likviditet in på marknaden. Kort och gott innebär detta att penningpolitiken kommer att förbli extremt expansiv framöver och stimulanserna vid behov kommer att trappas upp, vilket ger stöd åt både den amerikanska ekonomin och åt risktillgångar. Även om detta inte var tillräckligt för att lugna marknaden där och då, så är det positivt för tillväxt och aktier på lite sikt. ”Don’t fight the Fed” (gå inte emot Fed) finns det ett uttryck som lyder, och det tror vi är klokt att ha i åtanke framöver. Även om vi ser ökad osäkerhet i närtid, så bedömer vi att aktier har mer att ge på tolv månaders sikt. Den förväntade avkastningen på obligationer är dessutom mycket låg vilket också ger stöd åt aktier.

Mot bakgrund av detta behåller vi en liten övervikt i aktier i våra strategier. Fortfarande är USA den aktiemarknad vi föredrar till följd av den höga andelen kvalitetsbolag, samt den attraktiva sektormixen med en hög exponering mot digitalisering. Vi behåller en undervikt i Europa till följd av svag tillväxt, stort konjunkturberoende och hög politisk risk. Vi har också en övervikt i tillväxtmarknader, och en undervikt i Japan.

Den politiska temperaturen stiger i Europa
Makrokalendern är relativt lätt den här veckan. Kinesisk statistik över industriproduktion och detaljhandel, som släpptes natten mot måndag, var något svagare än väntat. I Europa väntar siffror över inflation samt tyska ZEW-index. I USA kommer detaljhandelsstatistik och industriproduktion på tisdag. Stockholmsbörsen håller stängt på fredag till följd av Midsommarafton.

Deadline för Storbritannien att be EU om en förlängning av utträdet (1 juli) närmar sig. Vårt huvudscenario är att britterna inte ber om någon förlängning, utan att Storbritannien lämnar EU vid årsskiftet med ett enklare handelsavtal som enbart omfattar handel med varor, och inte med finansiella tjänster. Vi bedömer också att risken för en hård Brexit utan avtal har ökat. I Europa fortsätter även förhandlingarna om en gemensam stödfond för att ge skjuts åt återhämtningen. Den 19 juni sker nästa sammanträde och om man lyckas enas om fonden är det en kraftfull signal till marknaden.