Ökade livsmedelspriser skapar global oro

FN’s globala matprisindex steg med 13 procent i mars. Det är den största procentuella ökningen som uppmätts under en enskild månad sedan indexet startade 1990.

Mest stiger priset på vegetabiliska oljor (23 procent) och spannmål (17 procent).

– Den rekordsnabba prisutvecklingen på mat spär på global inflation och pressar ner köpkraften. Värst drabbas länder med dåliga finanser, säger Emma Frödå som är lantbruksspecialist på Danske Bank.

Jämfört med för ett år sedan ligger indexuppgången på hela 34 procent.

– Det är en väldigt allvarlig situation, inte minst geopolitiskt. Vi vet att stigande matpriser ofta är en grund för allvarliga konflikter. Den arabiska våren triggades bland annat av just ökade matpriser, säger Emma Frödå.

En förklaring till de skenande livsmedelpriserna är kriget i Ukraina. Ukraina, som bland annat kallas för ”Europas kornbod”, är världens största exportör av solrosolja. När exporten på solrosolja slagits ut stiger efterfrågan och priserna på alla andra oljor. En annan förklaring till det stigande priset på vetegabilisk olja är svag rapsskörd i Kanada.

Ett exempel på den ansträngda situationen är att Indonesien helt stoppat export av palmolja. Orsaken är ett missnöje bland befolkningen över rusande priser. Palmolja används i flera olika produkter – från kosmetika till choklad.