Danske Banks Boprisindikator oktober – Bostadsmarknaden i utförsbacke

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna gick ned med 2 procent i oktober. Justerat för säsongsfaktorer var nedgången marginellt mindre på 1,7 procent. Sedan Riksbanken överraskade med en större höjning än väntat tycks nedgången i bostadspriserna accelererat på nytt.

Till skillnad mot september så bidrog alla storleksklasser till nedgången under oktober.

De senaste månaderna har det synts en rejäl inbromsning av omsättningen på bostadsrätter, det är dock ingen kollaps utan snarare en återgång till de omsättningsnivåer som gällde före pandemin.

Danske Banks Boprisindikator – Oktober 2022

Prisutvecklingen kommande månader

Riksbankens senaste höjning om 100 punkter har än så länge inte fått full effekt i ekonomin och trots det, så räknar vi med att Riksbanken levererar ytterligare en höjning om 75 punkter till 2,5 procent vid novembermötet. Givet att omkring 50 procent av bolånen är av rörlig karaktär innebär det att hushållens räntekostnader kommer att fortsätta att stiga framöver.

Marknaden prissätter ytterligare höjningar under 2023, skulle dessa infinna sig innebär det att hushållens räntekostnader som andel av den disponibla inkomsten redan i början på nästa år tredubbleras jämfört med våren 2022. Dessutom ska det tilläggas att lönetillväxten varit i princip oförändrad samt att inflationen har fortsatt att vara på en alldeles för hög nivå.

Vi räknar med att bostadspriserna fortsätter att falla till och med sommaren 2023 för att sedan stabiliseras. Då ett större fokus lär ligga på eventuella räntesänkningar än höjningar, något som även lär lätta på de bundna bolåneräntorna. Vi har sedan tidigare en prognos på att bostadspriserna i landet som helhet går ned omkring 20 procent jämfört med december 2021. Hittills har en nedgång enligt Valueguard, till och med september, på 8.8 procent synts (säsongsjusterat). Vår egen Boprisindikator som avser bostadsrätter i Stockholms kommun brukar vara en god, tidig indikator för riktningen även i riket som helhet, har hittills gått ned med 9.4 procent sedan årsskiftet

Michael Grahn, chefekonom, Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Stockholms bostadsrättspriser fortsätter käpprätt nedåt även i oktober, med knappt 2 procent säsongsrensat. Det är emellertid inte förvånande eftersom Riksbankens kraftfulla och snabba räntehöjningar nu börjar få effekt på bostadsmarknaden och det kommer mer. Därtill är de allt sämre konjunkturutsikterna med fallande realinkomster och risk för stigande arbetslöshet en faktor som kommer att tynga bostadspriserna ett bra tag framöver.”


Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.