”Om fem år är det vår teknik som styr all interaktion mellan människan och robotvärlden”

Den revolutionerande tekniken har många användningsområden och kan bland annat hjälpa rehabilitering av människor som haft en stroke. Animerade händer har tidigare varit svårt att visualisera, genom Gleechis teknik öppnas helt nya möjligheter. Danske Bank har träffat Jakob Johansson, grundaren av bolaget som blev utnämnd till ”Årets startups 2015”.

– Kommersiella applikationer av flexibla robotar ligger några år bort, men vi insåg att vår teknik kan lösa ett fundamentalt problem inom Virtual Reality (VR). Naturlig interaktion är ett måste för VR, men det har varit oerhört svårt att animera och visualisera handrörelser och handinteraktion. Vi är först i världen med robotteknik som kan visualisera handinteraktion i VR i realtid.

– Nu använder vi tekniken för att möjliggöra strokerehabilitering, realistiska spelupplevelser och industriträning i VR.

Hur hjälper ert verktyg personer som har drabbats av stroke?
– Varje år drabbas 15 miljoner personer i världen av strokes och nästan hälften drabbas av funktionsnedsättningar. Rehabiliteringen kräver att man behöver träffa en arbetsterapeut flera gånger per vecka och ofta utföra outhärdligt tråkiga rehabiliteringsövningar. Motivationsbrist är den främsta anledningen till att man inte återhämtar sig. Med hjälp av vår interaktionsteknik har vi tagit fram en VR-baserad lösning för att personer med begränsad rörlighet ska kunna rehabilitera sig i hemmet framför sin dator. Med hjälp av enkla sensorer från spelvärlden så kan vi fånga upp personens rörelser och skapa relevanta träningsövningar och säkerställa att de utförs på rätt sätt. Vår teknik kan känna av vad en person försöker att göra och visualisera detta, vilket gör det möjligt att skapa mer relevanta övningar som kan individanpassas och därmed motivera patienterna bättre.

Finns det fler branscher där er teknik kan användas?
– Vi började faktiskt sälja tekniken mot spelutvecklare, men insåg att marknaden för industriapplikationer är enormt mycket större. Vi har dessutom sett att man kan lärare sig utföra praktiska moment mycket effektivare när man kan interagera naturligt med sina händer. Här upptäckte vi att vår teknik kan göra stor skillnad, dels genom att göra mer effektiva träningsapplikationer och dels genom att ta fram dem på ett mer skalbart sätt i och med att vår teknik automatiserar programmering av all interaktion. Nu håller vi på att testa produkten mot två industriföretag för att kunna träna deras medarbetare på arbetsmoment som är för farliga, svåra eller dyra att träna i verkligheten.

Var är Gleechi om fem år?
– Förhoppningsvis finns VR i varje persons hem och så kallade cobots har börjat användas mer utbrett. Då är det vår teknik som styr all interaktion mellan både människan och den digitala världen samt mellan människan och robotvärlden.

Danske Bank startade The Hub 2015, hur har den digitala plattformen hjälpt er?
– En av våra största utmaningar är att hitta rätt kompetens, The Hub har visat sig vara en grym kanal för att hitta bra medarbetare.

Tre korta tips till andra entreprenörer?
– Jag har nog bara två. Ta alla entreprenörstips med en nypa salt och skaffa för guds skull inte hund.

 

– Gleechis lösning är ett spännande exempel på hur deras teknik kan användas inom vården och rehabilitering. VR-tekniken kommer att integreras i vårt dagliga liv och vi kommer i snabb takt se flera användningsområden. Inom bank kommer tekniken skapa och erbjuda lösningar som liknar mänsklig interaktion, mer än vad som kan erbjudas idag. Säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige.