Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Oro för virusutbrott och intensiv rapportvecka

Utbrottet av ett nytt Coronavirus har skapat oro på världens börser och fått investerarna att oroa sig för hur det påverkar konsumentförtroende, tillväxt och globala aktiemarknader. Veckan blir dessutom rapportintensiv då hela 145 bolag i S&P 500 släpper sina resultat.

Är Corona-viruset ett hot mot tillväxten?
De senaste månaderna har de globala aktiemarknaderna stigit på hopp om en stabilisering av konjunkturen. Delhandelsavtalet, den fördröjda effekten av fjolårets räntesänkningar, makrodata på väg uppåt och fortsatt optimistiska konsumenter pekar alla på att utsikterna är ljusa för aktier och andra risktillgångar den närmaste tiden. Virusutbrottet i Kina kan dock vara ett hot mot de faktorer börsrallyt byggt på, då det riskerar att påverka konsumenterna negativt såväl i Kina som internationellt om viruset sprids. Både kinesiska aktier och valuta har fallit tillbaka på rädsla för konsekvenserna.

Även om utbrottet är en risk, så är det för tidigt att avgöra hur illa det är för ekonomin. Jämfört med tidigare virusutbrott som t ex SARS, så tycks dödligheten lägre men å andra sidan tycks viruset smitta redan under inkubationstiden vilket ökar spridningsrisken. Positivt är att den kinesiska regeringen ser ut att vara mer öppen än tidigare vad gäller smittspridningen, och de åtgärder som vidtagits för att stoppa smittan är kraftfulla. Ur ett makroperspektiv kan dock viruset ha en negativ effekt i närtid, särskilt för kinesisk del. Osäkerheten har ökat, och med tanke på hur starkt börsen gått de senaste månaderna finns en risk för att vinsthemtagningar kan utlösa en rekyl. Så snart utbrottet är under kontroll, bör dock både konsumtion och tillväxt återhämta sig relativt snabbt. Vårt huvudscenario är att det kan bli skakigt på marknaden den närmaste tiden till följd av detta, men bilden av att tillväxten är på väg att stabiliseras tack vare solida arbetsmarknader och mjuk penningpolitik förblir intakt. Därför behåller vi en övervikt i aktier jämfört med obligationer.

Q4-rapporter och makro i fokus
Det är lätt att lägga allt fokus på spridningen av Corona-viruset, men det står mycket annat spännande på agendan denna vecka. Rapportsäsongen rullar vidare med full kraft. I USA, där flest bolag så här långt släppt sina siffror, är facit uppmuntrande. Majoriteten av bolagen har slagit förväntningarna även om det finns skillnader mellan olika sektorer. Material, som är en av de allra mest cykliska sektorerna, har släpat efter vad gäller andel bolag som överträffat estimaten. Den här veckan kommer rapporter från amerikanska teknikjättar som Apple, Facebook och Amazon, vilket kan få effekt på hela marknaden.

För svensk del väntar en rad rapporter. Ett litet axplock att ha koll på är verkstadsjättar som Atlas Copco, SSAB och Volvo, samt storbankerna SEB och Swedbank. Även H&M släpper siffror.

Även på makrofronten är det gott om intressanta siffror på agendan. Förra veckans höjdpunkt var inköpschefsindex i euroområdet och USA. I euroområdet var industri-PMI bättre än väntat, medan det var svagare än väntat i USA. För europeisk del är det positivt att sentimentet fortsätter stärkas eftersom det bekräftar bilden av en återhämtning. Den här veckan kommer preliminära BNP-siffror i både USA och Europa. Dessutom lämnar Fed räntebesked på onsdag kväll klockan 20. Ingen förändring av penningpolitiken väntas, och allt fokus kommer att ligga på eventuella signaler om framtiden.

För kinesisk del väntar PMI-siffror som kommer att stötas och blötas, särskilt mot bakgrund av att Corona-viruset kan komma att påverka ekonomin negativt genom minskad konsumtion den närmaste tiden.