Pontus Sellberg
Pontus Sellberg
Senioranalytiker, Danske Bank Sverige

Pandemi och Ukrainakrig leder till att fler företag tittar på reshoring och regionalisering

Att lägga produktion i billiga produktionsländer, främst i Asien, med fokus uteslutande på att minimera kostnader har länge varit standard. Men de senaste två åren har utmanat supply chain med svårigheter i leverans och förändrat företagens synsätt. Allt fler tittar på så kallad reshoring – dvs. att flytta hem produktionen.

Istället för att endast titta på produktionskostnaderna är nu fokus på de totala kostnaderna, där både produktionskostnader och fraktkostnader vägs ihop. Till exempel reducerad time-to market, minskade kostnader för kvalitetsbrister, ökad flexibilitet och motståndskraft- och hållbarhet i försörjningskedjan.

Ökad grad av automatisering och robotisering har minskat behovet av att lägga produktion i låglöneländer. Dessutom har fraktkostnaderna ökat drastiskt den senaste tiden, både på grund av förseningar och containerbrist kopplade till covid-19 och på grund av ökade drivmedelspriser.

Även risker med att ha produktion längre ifrån hemmamarknaden vägs in på ett annat sätt än tidigare, bland annat en alltmer överhängande risk för problem med supply chain, att transporter blir försenade och att företaget därmed missar försäljningsmöjligheter. Det geopolitiska skifte vi står inför kan också innebära ytterligare utmaningar för svenska företag.

En mer kortsiktig lösning, under tiden som en reshoring utvärderas är att bygga lager. Många företag rapporterar att de medvetet ökat lagervolymer, för att på så sätt bättre kunna säkra leverans till kund. På längre sikt är det däremot allt vanligare att företag tittar på att flytta produktion närmare hemmamarknaden eller att ha produktion på flera hemmamarknader, så kallad regionalisering.

Fler artiklar:
Ta hem produktion eller bygga lager – hur bör svenska företag agera?

Läs mer om Danske Bank för företag här.