Pandemins negativa effekter på företagen försvinner inte på ett ögonblick

Allt fler samhällen öppnas upp och allt fler har blivit vaccinerade. Men det innebär inte att pandemins effekter försvinner. Vi kan räkna med fortsatta utmaningar med brist på komponenter och likviditet ytterligare ett tag framöver.

Pandemin har slagit hårt mot flera branscher och många företagare vittnar om utmaningar när hjulen snurrar igång eftersom man måste hantera kostnaderna för material, komponenter och personal långt innan man ser ett stabilt kassainflöde.

– Likviditetsfrågan är kanske den vanligaste frågan just nu. Här finns det en mängd åtgärder att ta men en av de viktigaste är att se över kassaflödet. Många vittnar om att betalningstiderna blivit allt längre under pandemin och det gör det svårt för underleverantörerna, säger Anders Gullesjö, Chef för Företagsmarknaden,

Den sista juni upphör möjligheterna till korttidspermitteringar vilket kan bli tufft för många då sommaren ofta är en period med lägre intäkter även under normala omständigheter. Lönekostnaderna är en betydande del på utgiftssidan. Många bolag har också valt att skjuta upp skatter som momsinbetalningar under pandemin, pengar som ska återbetalas.

– Har man begärt uppskov med skatter och utnyttjat möjligheterna till korttidspermitteringar så är det viktigt att budgetera och planera. Om man har en intäktsplan på 3, 6 och 12 månader så kan banken vara ett viktigt stöd. Det bästa är att inte avvakta utan ta kontakt snarast, resonerar Anders.

Banken är mer än en transaktionsplattform. Som företag kan man få rådgivning kring likviditet, valutasäkringar, bolagsaffärer och möjligheter att finansiera sig billigare via grön finansiering för att nämna några områden. Tillgång till expertis kan bli avgörande i en svårbedömd marknad. Här är en företagsbank en viktig partner.

– Under pandemin har många, även banken, behövt se över sin affärsmodell då kundernas köpbeteende blivit digitalt och att det beteendet permanentats till viss del. Banken har god branschkunskap och vår Corporate Advisory avdelning bidrar med branschanalyser som vi erbjuder våra kunder. Det är ett viktigt verktyg för sin framtidsplanering, fortsätter Anders.

Det viktigaste rådet i en svårbedömd marknad är planering, att ha koll på kassaflödet, anpassa kostymen och framför allt ta råd av banken.

Fler artiklar på ämnet:
Likviditeten kan bli avgörande

Danske Bank Företag