Positiv start på året för bostadspriserna i Stockholm

Danske Banks senaste indikator för priset på bostadsrätter i Stockholms innerstad visar en uppgång på 2,5 procent under januari jämfört med i december.

Januari är vanligtvis en stark månad på bostadsmarknaden, vilket gör att det är svårt att dra en säker slutsats om att priserna nu verkligen stabiliserats. Priserna just i år kan dessutom ha lyfts en aning av ett ökat intresse för att köpa bostad innan det nya skärpta amorteringskravet träder i kraft den 1 mars. Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank kommenterar resultaten:

”Det är för tidigt att säga om vår senaste Boprisindikator visar på en verklig stabilisering av priserna. Vanligtvis brukar priserna stiga något i januari så jag skulle säga att vi kan se den egentliga prisbilden tidigast i mars. Då har också det skärpa amorteringskravet trätt i kraft”.

Prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm har historiskt visat sig sätta trenden för priserna i övriga landet. Danske Banks Boprisindikator baseras på slutpriserna från Hemnet på bostadsrätter inom tullarna i Stockholm och försöker replikera utvecklingen för KTH-Valueguards HOX-index för bostadsrätter i Stockholm. Sedan pristoppen i augusti har priserna fallit 10 procent.