Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Priser på bostadsrätter i Stockholm fortsatte öka i februari

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att bostadsrätter steg med 1,66 procent, rensat för säsongseffekter handlar det dock snarare om en prisuppgång på 1 procent. Aktiviteten på bostadsmarknaden är fortsatt väldigt hög och det gäller för bostadsrätter i alla storleksklasser men något högre omsättning syntes för bostadsrätter i storleken under 30 kvm.

Prisutveckling kommande månader

Den starka inledningen på bostadsmarknaden av 2021 håller fortsatt i sig även under februari månad. Både vad gäller högre bostadspriser samt den höga aktiviteten. Det låga ränteläget och hemarbetet är troligtvis fortsatt de faktorer som bidrar allra mest till den starka bostadsmarknaden. Enligt Konjunkturinstitutets senaste månadsbarometer kan man också se att hushållen blivit betydligt mer optimistiska om synen på sin egen ekonomi, vilken även det är en fördel för bostadsmarknaden. På risksidan är det framförallt ett större fall på aktiemarknaderna som skulle kunna påverka bostadspriserna negativt.

–  Året har börjat med en rivstart för Stockholms bostadsrätter då priserna fortsatte att stiga med i det närmaste oförminskad takt även i februari. Vi noterar att omsättningen i den minsta storleksklassen upp till 30 kvm är högst, något som kan tyckas gå på tvärs med trenden mot större bostäder. Om detta är ett bestående inslag i bilden eller ej får vi återkomma till, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.