Prisfall på bostäder kan fälla skogen

Ett tydligt samband mellan priserna på skogsfastigheter och bostadsmarknaden träder fram när Danske Bank analyserar prisstatistiken. Analysen visar att priserna på skogsmark har ett större samband med bostads- än virkespriserna. Vid nedgångar på bostadsmarknaden har skogsmarkspriserna drabbats av liknande eller till och med större prisfall. Skogspriserna har också högre volatilitet än bostadsmarknaden, vilket kan förklaras av att skogsmarknaden är betydligt tunnare med färre objekt och köpare.

– Det kan upplevas som märkligt att skogen följer bostadsmarknaden. Skogsfastigheter är ju en kommersiell investering där prissättningen rimligen borde bygga på köparnas tro om den framtida avkastningen från skogen. Vi tror att det är köparnas psykologi och känsla för det allmänna ekonomiska läget som är huvudorsaken till samvariationen mellan skog och bostäder. Så vill man få en indikation om vart priserna på skog är på väg, kan det alltså vara en god idé att hålla koll på bostadsmarknaden, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Priserna för skogsmark har en stigande trend det senaste året och varierar nu mellan drygt 200 kr per kubikmeter i norr till ca 600 kr i söder. Det finns inte något som indikerar någon större nedgång i nuläget. Räntan är låg, utbudet av skog är förhållandevis tunt och efterfrågan på virke är mycket god med höga priser. Skulle däremot avmattningen på bostadsmarknaden förstärkas under nästa år och påverka den allmänna konjunkturen pekar mycket på att även skogsmarkspriserna går mot ett liknande prisfall.

– Vi möter ibland en uppfattning hos skogsmarksköpare att ”skogen aldrig går ner” och vårt viktigaste budskap är att upplysa både köpare och säljare om att skogsmarken inte på något sätt är vaccinerad mot prisfall. Med det sagt, tycker vi absolut att det är aktuellt att titta på skogsmarknaden för den som är intresserad av skog. Men var påläst, ha respekt för att även denna tillgång svänger och gör förvärvet utifrån de egna förutsättningarna. Det som verkligen är unikt och stabilt med skogen är att själva tillväxten över huvud taget inte påverkas av några andra marknader, säger Johan Freij.

Läs mer i nya Skog & Ekonomi nr 4 2017