Prisfall på bostäder kan fördröja räntehöjning

Riksbankens egen bedömning är att bopriserna fortsätter upp men i lugnare takt men Ingves indikerar ändå att det inte skulle göra något om priserna stannar upp eller till och med viker ner något. Detta ligger ju också helt i linje med Riksbankens tidigare kommunikation.

Beslutet om skärpta amorteringskrav kommer sannolikt fattas av regeringen inom kort. Regeringssammanträden hålls normalt på torsdagar vilket betyder att just den veckodagen kan vara intressant att hålla koll på den närmaste tiden. Frågan är om ett skärpt amorteringskrav verkligen bidrar till att kyla ner bostadsmarknaden ytterligare och vad skulle det i sådana fall innebära?

Priserna på bostadsrätter inom tullarna i Stockholm har redan fallit med 10 procent och enligt en analys som Danske Bank nyligen gjort skulle ett prisfall på 15- 20 procent kunna leda till att bostadsinvesteringarna minskar med 30 procent 2018 och med ytterligare 10 procent 2019. Banken bedömer att risken för ett sådant scenario är 35 -40 procent. Det här skulle också utgöra en risk för inflationen.

– Vår bedömning är att Riksbanken kommer att behöva acceptera att svagare tillväxt- och inflationsutsikter innebär att man tvingas skjuta på planerade reporäntehöjningar. Vi bedömer att Riksbanken kan avsluta sitt QE-program, men även det förefaller alltmer tveksamt, i synnerhet om prisfallet på bostäder fortsätter i oförminskad takt, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank.

Ta del av Danske Banks senaste analys om svensk bostadsmarknad här.