Prisfall på trävaror när utlandsresor prioriteras

De senaste kvartalens skyhöga efterfrågan på sågade trävaror har dämpats och priserna faller nu på bred front. Vaccinationseffekten är tydlig – när vi fått vaccin prioriteras resor före hemmasnickrandet.

Trots en svajig marknad bedömer Danske Bank att träkonsumtionen kommer att öka långsiktigt. När prisfallet väl avstannar är prisnivån sannolikt betydligt högre än innan Coronaboomen. Kanske till och med högre än under den senaste konjunkturtoppen 2018. Det framkommer i Danske Banks senaste analys ”Skog & Ekonomi”

– När hela västvärlden fått ett stick i armen fanns det tydligen roligare saker att göra än att snickra i hemmet. Många aktörer som köpt på sig för stora lager blev försiktiga. Signalen om ökade lager hos sågverken sprider sig blixtsnabbt och köparna blir ännu mer avvaktande. Sedan är prisfallet i gång, förklarar Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank.

Placering i ungskogsfastigheter hetare än någonsin
Danske Bank har gjort en unik skogsanalys som beskriver hur priset på ungskogsfastigheter ökat med hela 75 procent de senaste sju åren. Samtidigt har virkesrika fastigheter med äldre skog bara ökat med 25 procent.

– Det är imponerande att man till och med fått en bättre värdeökning av att investera i fastigheter med ung skog än i lägenheter i Stockholms innerstad. Tron på den långa låga räntan har tydligt trängt ned i skogsfastighetsmarknaden, kommenterar Johan Freij. 

Nu kan privata markägare få betalt för koldioxidlagring
För privata skogsägare skapas nu möjligheter att sälja kolkrediter till företag som vill klimatkompensera sin verksamhet. I stället för att företagen klimatkompenserar i projekt utomlands förpliktigar sig svenska skogsägare att öka skogsvolymen och därmed kolförrådet.
Principen bygger på att markägaren förbinder sig att bygga ett större virkesförråd genom att till exempel avstå från att avverka en del av den årliga tillväxten alternativt plantera ny skog på nedlagd åkermark eller öka skogstillväxten genom att gödsla. 

– Det här är en marknad i sin linda och den kommer säkert att både förändras och utvecklas. Men redan nu finns det företag som bygger upp handelsplatser och lösningar för kolkrediter i Sverige säger Johan Freij.

För skogsintresserade finns ett webinar när man kan få lyssna till skogsexperternas råd.