Prisutvecklingen i januari svagare än normalt

Danske Banks Boprisindikator* avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en svag utveckling och steg marginellt med 0,3 % i januari 2019 jämfört med december 2018. Utvecklingen kan jämföras med en normal säsongsmässig uppgång som brukar vara betydligt större i januari jämfört med december, ca 1,5 % för bankens indikator medan motsvarande siffra för HOX Stockholm ligger över 2 % (mätt under samma period sedan januari 2014). Den säsongsjusterade transaktionsvolymen föll något i januari jämfört med december.

*Från och med mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 februari kl.6.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Den svaga utvecklingen i januari ligger i linje med bankens tidigare bedömning att priserna på bostadsrätter i Stockholm kommer att falla med 5-10% under det kommande året. Ändrad prispsykologi, ett överhäng av nyproducerade bostadsrätter, mer strikt kreditgivning, obefintlig reallöneutveckling och de ökade amorteringskraven är faktorer bakom den bedömningen. Lägre priser riskerar att tynga utsikterna för bostadsförsäljningen och produktionen under det kommande året. På några års sikt  kommer dock prisanpassningen att ge balans mellan utbud och efterfrågan.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm låg i princip stilla i januari som normalt brukar vara årets starkaste månad. Det vittnar om en stor osäkerhet om prisutvecklingen och riskerar att tynga försäljning och nyproduktion det kommande året, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.