Ras på världens börser – är det något vi missat?

Globala aktiemarknader fortsätter att falla med USA i spetsen. På onsdagen backade S&P 500 3,1 procent och Nasdaq föll 4,4 procent. Allra störst var kursnedgången i teknikaktierna som tidigare i år varit de stora vinnarna på börsen, vilket kan ses som ett tecken på vinsthemtagningar. Men är de stora nedgångarna på världens börser befogade, eller är det en överreaktion?

I grunden handlar nedgången om att det finns en rad osäkerhetsfaktorer just nu – handelskrig, stigande räntor i USA, Brexit, italiensk budgetpolitik, och nu senast svag tillväxtstatistik från Kina där handelskriget börjar sätta sina spår. Trots orosmolnen har vi en längre tid haft övervikt i aktier i Danske Bank, och med tanke på de betydande nedgångarna är det läge att fråga sig: är det något vi har missat?

Lågkonjunktur eller inte?
Vi börjar med att ta en titt på makroekonomin. Efter gårdagens kursras på de amerikanska börserna har 179 av 500 bolag i S&P 500 fallit med 20 procent eller mer sedan toppen, vilket skulle kunna indikera att vi är på väg in i en recession i USA. Det är dock inget som några andra indikatorer eller nyckeltal ger stöd åt – snarare det motsatta. Den ekonomiska tillväxten är mycket stark, vilket gynnar bolagsvinsterna och därmed också aktier.

Djävulens advokat skulle dock kunna argumentera för att den avmattning vi sett den senaste tiden på den amerikanska bostadsmarknaden är ett tecken på en förestående recession. Man ska dock komma ihåg att siffrorna även i normala fall är volatila. Dessutom är det inte överraskande att stigande räntor i USA påverkar försäljningen av bostäder negativt, och slutligen har även orkanen Florence haft en negativ inverkan.

”Sett ur ett makroekonomiskt perspektiv ser vi inget som kan förklara eller rättfärdiga stora kursnedgångar på lite längre sikt.”

Vinsttillväxten har toppat
Låt oss gå vidare med att undersöka hur vinstutvecklingen för bolagen ser ut eftersom det på sikt är styrande för hur börsen utvecklas. Vi kan börja med att konstatera att vinsttillväxten väntas toppa i år, och bli svagare 2019. Men betyder det att det är dags att sälja aktier? Att vinsttillväxten skulle toppa 2018 visste vi ju i samma sekund som skattereformen i USA antogs i slutet av förra året. I år stiger vinsterna i USA med över 20 procent tack vare skattesänkningarna, och nästa år väntas de stiga med 10 procent. Det är ingen dålig siffra, och även om vinsttillväxten bara skulle bli hälften så hög så är det fortfarande tillräckligt för att kunna ge stöd åt börsen.

Så här långt har den amerikanska rapportsäsongen heller inte gett någon anledning till att vända ryggen åt aktier. Vi har överlag sett väldigt fina rapporter från de bolag som hittills har rapporterat, men kurslyften har uteblivit.

Kan geopolitik och penningpolitik ställa till det?
Slutligen vänder vi blicken mot den politiska oron i världen, och den långsamt åtstramande penningpolitiken. Finns det något där som borde få varningsklockorna att ringa? Vår bild är att det inte skett något den senaste månaden som fundamentalt ändrat förutsättningarna för börsen. Handelskriget är ett ständigt orosmoment, men ett välkänt sådant.

Riktar vi blicken mot penningpolitiken finns en utbredd oro för att den amerikanska centralbanken, Fed, kommer att höja räntorna i en sådan takt att det tar knäcken på den amerikanska ekonomin. Fortfarande är dock räntan på en nivå som stimulerar ekonomin, och vi anser att Fed kommer att klara balansgången mellan att höja räntan i en sådan takt att inflationen hålls i schack, men utan att det resulterar i lågkonjunktur.

Hur bör man agera nu?
I grund och botten är vi fortsatt positiva till börsen, men stora och snabba kursfall är alltid en källa till oro. I det här fallet ser vi dock inte att nedgången är rationell. På kort sikt kan dock osäkerhet, riskaptit och sentiment vara en mycket stark drivkraft för börsen – och det kan hålla i sig ännu en tid.

Men på längre sikt är det svårt att bortse från att den goda ekonomiska tillväxten och de stigande bolagsvinsterna får nedgången att se ut som en överreaktion. Aktier börjar till och med se billiga ut,