”Rätt läkemedelspriser är hälsosektorns viktigaste bidrag till samhället”

Arbetet med hållbarhet blir nu en allt viktigare faktor när analytiker och investerare värderar de börsnoterade bolagens framtida lönsamhet. Lars Hevreng, oberoende aktieanalytiker på Danske Bank arbetar med bolag inom hälsosektorn, vilken omfattar såväl läkemedelsbolag, vårdgivare och bolag som tar fram medicinsk utrustning. Han gästar nu vår podcast Curious Minds och diskuterar hur hållbarhet integrerat i affärsstrategin är en förutsättning för börsbolagens lönsamhet på sikt. I podden tar Lars tempen på hållbarhetsarbetet i just de svenska läkemedels- och vårdbolagen och delar med sig av sina erfarenheter kring vad sektorn bör fokusera på framöver.

Lars Hevreng är en av de analytiker som varit med och tagit fram Danske Banks nya Sustainability report 2017. Denna är tänkt som en guide för investerare som vill ha djupare förståelse kring hur de stora börsnoterade svenska bolagen arbetar med hållbarhet.  I rapporten har Lars ansvarat för kartläggningen av risker och möjligheter kopplat till hållbarhet som kännetecknar börsbolagen i just hälsosektorn. För att ta del av Sustainability report 2017, vänligen kontakta Christer Beckard, aktiechef Danske Bank Sverige.