reduktionsplikt

Reduktionsplikt i fokus för stigande bränslepriser

De rekordhöga bränslepriserna har seglat upp som kommande valfråga. I centrum står inblandning av biobränsle i diesel och bensin – även kallat reduktionsplikt.

Sverige har i februari 2022 de högsta dieselpriserna i Europa. Det drabbar främst åkerinäringen, men även andra företag med transportrelaterade kostnader. Privatpersoner drabbas såklart också av de högre priserna. Därmed har drivmedelspriser blivit en valfråga.

En anledning till de höga bränslepriserna är reduktionsplikten som lagts på diesel och bensin. Reduktionsplikt är i korthet inblandning av biobränsle i bensin och diesel för att reducera utsläpp av koldioxid. Reduktionsplikten ska öka kommande år enligt ett regeringsdirektiv. Ökad reduktionsplikt är en viktig del i Sveriges mål att reducera koldioxidutsläppen från svenska transporter med 70% senast 2030.

I dagsläget importeras mycket biobränsle. Det är dyrare att producera biobränslen än fossila bränslen. Det bidrar det till det stigande priset på bensin/diesel. För att sänka bränslepriserna har krav framförts på att minska reduktionsplikten.

I Sverige finns ett växande antal anläggningar för produktion av biodrivmedel, bland annat Pyrocell och Sunpine. Dessa företag producerar biobränsle från skogsrestprodukter, exempelvis sågspån från sågverk.  Än så länge handlar det om relativt små anläggningar. I takt med att anläggningarna byggs ut ökar den årliga produktionskapaciteten. Sverige har möjligheten att bli självförsörjande på biodrivmedel och även exportera biobränsle. Ambitionen är att skapa en hållbar industrinäring som kan försörja även flygindustrin och skeppsindustrin med biobränslen.

Avgörande för fortsatta satsningar och investeringar och utökad produktion är långsiktighet från politiskt håll. Det är mångmiljardbelopp som ska investeras, arbetstillfällen som ska skapas och miljömål som ska nås.