Rekordår för Danske Bank Sverige

Stark tillväxt inom samtliga områden
Med bankens långsiktiga och balanserade tillväxtstrategi stärkte Danske Bank sin position som en av de fem största bankerna i Sverige. Samtliga affärsområden har vuxit med ökade ut- och inlåningsvolymer. Trots en inbromsande bostadsmarknad under fjärde kvartalet hade banken vid årsskiftet en marknadsandel på drygt 8 procent av nyutlåningen för bolån. Kreditkvalitén i bolåneportföljen är mycket god med en genomsnittlig belåningsgrad på 58 procent.

Året har präglats av flera olika strategiska affärer. Bland annat har banken agerat rådgivare i större företagstransaktioner och även agerat arrangör av omfattande emissioner på obligationsmarknaden. I början av 2017 valdes även Danske Bank som leverantör av statliga utbetalningar vilket utgör en mycket viktig del av bankens affär.

Företagens investeringsvilja ökade under 2017 vilket bidrog till växande volymer och många nya kunder. Efterfrågan på fastighetskrediter har under året varit stark vilken banken mött på ett riskmedvetet sätt.

Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige kommenterar resultatet:
–  Det är genomgående ett mycket starkt resultat som vi presenterar idag. Med stort kundfokus och goda partnerskapsavtal har vi lyckats flytta fram våra positioner ytterligare i Sverige. Vi har välkomnat många nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder gjorde fler och större affärer med oss. Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar där ny konkurrens och nya regleringar kommer innebära stora förändringar på bankmarknaden. Vår målsättning är därför att hela tiden utveckla våra erbjudanden så att vi kan fortsätta växa tillsammans med våra kunder.

Fortsatt fokus på kundnöjdhet
Danske Bank har en hög ambition när det gäller kundnöjdhet och enligt bankens egna undersökningar framgår att kundnöjdheten ökar inom alla områden. Detta bekräftas även i externa undersökningar såsom i Prospera där Danske Banks kunder har rankat banken som nummer ett när det gäller till exempel valutahandel, aktiederivat och som emittent inom Debt Capital Market (DCM). Kundnöjdhet kommer att bli ett ännu viktigare mått framöver och en avgörande framgångsfaktor. Bankens fokus framåt är därför att fortsätta leverera en kundupplevelse utöver det vanliga.

Ta del av Danske Bank-koncernens finansiella resultat för helåret 2017 på danskebank.com/reports