Rekordtider för svenska skogsägare

Virkespriserna i skogen stiger i hela landet. I Mellansverige har massavedspriset fördubblats på bara ett år. Det är brist på alla sortiment men framförallt är det energiveden som trycker upp övriga priser när värmeverken bygger lager inför kommande vinter.

Enligt Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi” beror de höga prisnivåerna på stora insektsskador i Kanada och Centraleuropa. Dessutom ser marknaden hur Ukrainakriget påverkar priserna. Importen från Ryssland försvunnit helt från marknaden.

Samtidigt faller trävarupriserna i bygghandeln. Danske Bank ser en andra våg av prispress efter krigsutbrottet och ett kollapsat hemmabyggande. Efter årsskiftet fanns en viss optimism hos sågverken men den perioden ser ut att vara över nu när antalet byggstarter minskar.

– Hittills har byggföretagen slutfört sina befintliga projekt, men orderläget ser dystert ut. Vad många konsumenter inte har insett är att trävarorna nu är betydligt billigare i bygghandeln än under pandemin. Det är kanske läge för hemmasnickaren att ta fram skruvdragaren igen, säger Johan Freij, senior skogsexpert på Danske Bank.

Skogsmark billigare på börsen än i skog

Skogsmarkspriserna har stått emot räntehöjningen och ligger kvar på rekordnivåer ute i landet. Men på börsen värderar marknaden skogen till betydligt lägre nivåer. Danske Banks analytiker lyfter fram SCA och Holmen som två exempel. Det är börsbolag med stora skogsarealer  för den som vill investera i skogsmark utan att behöva sköta den – eller riskera att träden skadas av barkborrar.

– Även vid försiktiga jämförelser så är skogsmark betydligt billigare på börsen med dagens marknadsvärden. SCA:s och Holmens bokförda värde på skogen har ökat successivt de senaste åren. Tror man på dessa värden så får man bolagens övriga industri­ och energirörelser nästan gratis med SCA och till ett väldigt lågt pris för Holmen, säger Johan Freij.