Riksbanken behöver sänka reporäntan i början av 2020

30 aug 2019

I juli gjorde Riksbanken bedömningen att ”tillväxten i omvärlden är förhållandevis god och att förtroendet hos både hushåll och företag tyder på en normal tillväxt den närmaste tiden”. Sedan dess ter sig de globala utsikterna som ett minfält av förhöjda ekonomiska risker: en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina, ökad sannolikhet för hård Brexit samt att tysk ekonomi går knäna och som påverkar ekonomin i hela Europa.

Danske Bank menar att Riksbanken varit för optimistisk och mestadels ligger för högt i sina prognoser. Sannolikt kommer Riksbanken vid mötet i september meddela att man skjuter på sin reporäntebana så att tidpunkten för den första höjningen förskjuts 1-2 kvartal framåt i tiden. I en ny prognos bedömer dock Danske Bank att detta inte vore tillräckligt utan att Riksbanken tvingas till reträtt och sänka reporäntan tillbaka till -0.5 % i början av 2020.

I ett nytt avsnitt av Danske Banks podd Curious Minds kommenterar chefekonom Michael Grahn bankens nya prognos.