Riksbanken lämnar både styrränta och räntebana oförändrad – men kommer det hålla?

Riksbanken meddelade i går att man lämnar både reporäntan och räntebanan oförändrad. Därmed håller de fast vid sin prognos om att räntan kommer att höjas i slutet av detta eller början av nästa år.

Bakgrunden till beslutet är att Riksbanken fortfarande anser att det råder högkonjunktur i Sverige, dock med en lägre tillväxt och att inflationen ligger nära målet. Men både den amerikanska centralbanken Fed och den europeiska centralbanken ECB har gläntat på dörren för räntesänkningar framöver vilket kan komma att påverka Riksbankens framtida beslut om räntebanan.

På beskedet igår stärktes den svenska kronan mot euron men frågan är vad som kommer hända med kronans värde på sikt? Finns det risk att den kronförsvagning som skett de senaste åren är ett läge som kommer att bli permanent?

I ett nytt avsnitt i Danske Banks podcast Curious Minds djupdyker bankens valutastrateger Jesper Petersén och Stefan Mellin och bankens chefekonom Michael Grahn i ämnet.