Riksbankens besked sänkte kronan

Idag var det återigen dags för Riksbanken att lämna sitt räntebesked. De flesta experter var relativt eniga om att reporäntan skulle lämnas oförändrad på -0.50 procent. Många hade också räknat med att Riksbanken skulle senarelägga sin räntebana, det vill säga när man tror att den första räntehöjningen sker, till vilken tidpunkt de skulle justera den. Riksbanken räknar med att första höjningen kommer i slutet av året och inte i september som i sin tidigare prognos. Marknadens reaktion på beskedet lät inte vänta på sig i form att av att den svenska kronan föll tillbaka.

Vad är det som ligger bakom Riksbankens beslut? Kommer någonsin reporäntan att höjas eller är det här ett nytt normalläge? Finns det några risker med att ha en minusränta? I Danske Banks podd Curious Minds ger Michael Grahn, chefekonom på Danske Banks sin syn på saken.