Risk för rekorddyr julskinka

Svensk julskinka är tillsammans med Janssons frestelse en favorit på julbordet. Enligt branschorganisationen Svenskt Kött äter svenskarna i snitt ca 1 kg julskinka per person och år. Men i år riskerar julskinkan bli rekorddyr.

– Det beror bland annat på höga energipriser, stigande drivmedelspriser och på att foderpriset ligger historiskt högt, säger Emma Frödå, lantbruksspecialist på Danske Bank.

Svensk grishållning har också högre djurhållningskrav än många andra länder, vilket påverkar priset.

På årsbasis täcker den svenska produktionen av griskött 80 procent av det totala behovet. Nästan allt svenskproducerat griskött konsumeras i Sverige trots att priserna är högre än i Europa.

Importen av kött från Danmark och Tyskland begränsas på grund av att den afrikanska svinpesten tagit sig till norra Tyskland.

– Detta utbrott har skapat överkapacitet i Europa, men historiskt sett har svenskarna varit måna att köpa svenskt kött med högre kvalitet i samband med högtider. Så import från våra södra grannländer har inte så stor påverkan på just priset av julskinka, säger Emma Frödå, lantbruksspecialist på Danske Bank.

Europeisk export till Kina hotad
Europa är traditionellt en stor exportör av griskött till Kina. Efter att Kina drabbats hårt av svinpesten 2019 har landet byggt upp sin egen grisproduktion och minskat importen. Kineserna är inte heller sugna på att importera en ny våg av svinpest.

– Kineserna vill absolut inte få in den afrikanska svinpesten igen. De har därför satt upp handelshinder som gör att EU:s största exportmarknad försvann. Det har lett till att priset på griskött i EU sjunkit kraftigt, säger Emma Frödå.

Broschyr från Svenskt Kött

Danske Bank Skog & Lantbruk