Riskerna med franska valet, chefekonomen ger sin syn inför valet

På söndag hålls den andra och avgörande valomgången i det franska presidentvalet då fransmännen ska välja mellan EU-anhängaren Emmanuel Macron och EU-skeptikern Marine Le Pen. Men faktum är att det står mer på spel än vem som ska leda landet, och finansmarknaderna följer utvecklingen med stort intresse eftersom utfallet kan få en avgörande betydelse för EU:s framtid.

Vi frågade Danske Banks chefsstrateg Tine Choi hur hon ser på söndagens val ur ett investerarperspektiv.

Varför är söndagens val så viktigt? ”Eftersom utfallet kan bli avgörande för Frankrikes medlemskap i EU och hela eurosamarbetet. Le Pen vill lämna euron och omförhandla Frankrikes EU-medlemskap medan Macron vill föra ett ännu närmare samarbete med övriga Europa.

Dessutom präglas Le Pens ekonomiska politik av protektionism med syftet att skydda inhemska företag från globaliseringen medan Macrons valprogram innehåller ett antal reformvänliga element.

De senaste åren har den ekonomiska tillväxten i Frankrike haltat efter den övriga eurozonens och därför är det så viktigt med strukturella reformer, inte bara för Frankrike utan även resten av EU eftersom den franska ekonomin är så viktig för EU.”

Vilka blir konsekvenserna om Macron väljs till president? ”En seger för Macron skulle undanröja alla tvivel om Frankrikes EU-medlemskap och eurozonen, och börserna skulle förmodligen stiga över hela Europa”, säger Tine Choi.

”Särskilt de franska och sydeuropeiska marknaderna som exempelvis den italienska skulle gynnas av en seger för Macron, och finanssektorn skulle förmodligen reagera positivt. Men på många sätt är en seger för Macron redan inprisad i aktiekurserna som har utvecklats starkt sedan den första valomgången. Så investerarnas förskräckelse om Macron förlorar skulle förmodligen vara mycket större än deras glädje om han faktiskt vinner.”

Vilka blir konsekvenserna av Le Pen som nästa president? ”En seger för Le Pen skulle innebära ökad osäkerhet, och finansmarknaderna avskyr verkligen osäkerhet. Börserna skulle drabbas hårt medan de franska räntorna kan förväntas skjuta i höjden och kanske till och med smitta av sig på andra länder. Vi tror ändå att ECB kommer att stödja de länder som är sårbara för smittoeffekter och att ECB kommer att kunna dämpa eventuella ränteökningar. På det viset ser vi inga stora sydeuropeiska ränteökningar som under den europeiska skuldkrisens värsta dagar.

Om Le Pen vinner kommer det franska parlamentsvalet i juni bli avgörande för hennes möjlighet att få till stånd en omröstning om euron och EU. Om Le Pen inte får med sig majoriteten i parlamentet kan vägen till ett Frexit, ett franskt utträde ur EU, fortfarande vara lång. Det förändrar däremot inte det faktum att vi går en period av ökad risk på finansmarknaderna till mötes.”

Vilket valresultat förväntar du dig på söndag? ”Macron leder i opinionsmätningarna och mycket tyder därför på att han vinner duellen mot Le Pen, men självklart kan vi inte utesluta en seger för Le Pen. Förra året överraskades vi av utfallet av Brexit-omröstningen och presidentvalet i USA.”

Hur bör man som investerare agera inför valet? ”Vi rekommenderar att man som investerare håller fast vid sin strategi och ser till att ha en god riskspridning i portföljen, både av obligationer och aktier och framför allt aktier i olika regioner och sektorer. Det skyddar mot eventuella chocker från det franska valet.

Trots den politiska osäkerheten i Europa har vi en övervikt mot europeiska aktier just nu. De politiska utmaningarna kommer inte kunna rubba den ekonomiska återhämtningen. Hittills i år har vi sett att ekonomin i Europa har hämtat sig starkt efter några tuffa år. Vi tror att pessimismen runt den europeiska politiken och oförmågan att se att företagen återigen tjänar bra med pengar fortfarande dominerar i Europa.”