Sågverksmarknaden vänder uppåt från mycket låga nivåer

Effektiva sågverk är helt avgörande för svenska skogsägare och Sveriges pappers- och massaindustri. Efter att länge ha brottats med låg lönsamhet, vänder nu sågverksmarknaden uppåt tack vare en bra situation i Europa, att Nordafrika har återhämtat sig och att Brexit inte påverkat marknaden så negativt som man befarat. Priserna på massa och trävaror slutade att falla under fjärde kvartalet förra året och nu räknar bedömarna med en positiv vändning.

En stor del av Danske Banks senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi handlar om de svenska sågverken. En genomgång av de 20 största svenska sågverksbolagen visar att sektorn haft en genomsnittlig rörelsemarginal på 3,9 procent. Det är låga nivåer men det finns stora möjligheter att bli bättre på att ta betalt för sågade och hyvlade trävaror.

Oskar Lindström, aktieanalytiker på Danske Bank.

Det kan finnas flera förklaringar till den låga lönsamheten, men det som utmärker lönsamma sågverksföretag är deras förmåga att ta hand om alla delarna av stocken och använda den dyra råvaran optimalt. Att fortsätta utveckla nya produkter och värdekedjor kan därför vara avgörande för att sågverken ska kunna höja sin betalningsförmåga.

Sågverken ser också möjligheter till ökad export till USA. Det beror på en stark ekonomi, en stark dollar och att kanadensiska sågverk som vanligtvis är en stor exportör till USA har virkesbrist på grund av barkborrar.

På massamarknaden har producenterna annonserat prishöjningar på långfibrig sulfatmassa med 40 dollar per ton från ett listpris på 820 dollar per ton. För sågade trävaror tror vissa producenter på högre priser på bättre kvaliteter av fur medan priserna på gran har planat ut på låga nivåer.

Ett stort orosmoln även för skogsindustrin är självfallet coronaviruset. Samtidigt kan vi få se en ökad produktion och försäljning av mjukpapper i form av toarullar, pappersnäsdukar och annat papper som används inom sanitetsbranschen.

Råd till skogsägare
Under tider med stor osäkerhet får man vara försiktig med prognoserna, men det finns ett antal handfasta råd till svenska skogsägare:

  • Har du funderat på att avverka så är det inget dåligt läge, men var noga med att få in eventuella påslag i kontraktet.
  • Ut och inventera så att du hinner få bort höstens barkborreskadade skog – det finns stora värden att spara om den kommer bort innan våren.
  • Gallra – prismässigt är det ett fortsatt bra läge att gallra alla bestånd.
  • Om du ska slutavverka, stäm av med virkesköparen och prioritera talldominerade bestånd.

Ta del av hela nyhetsbrevet här.