Sannolikheten för en räntehöjning i år är låg

Idag lämnade Riksbanken sitt räntebesked och som väntat lämnades styrräntan oförändrad. Däremot förlängs inte mandatet för valutainterventioner som infördes för tre år sedan. Vad får det för konsekvenser och när höjer Riksbanken styrräntan igen? Enligt Riksbankens räntebana  kommer en höjning av styrräntan ske under andra halvåret 2019 men Michael Grahn bedömer att inflationsbanan blir lägre än Riksbankens prognos vilket skulle betyda att sannolikheten för en höjning i år låg.