Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Site Zero – ny hypermodern sortering ska återvinna all plast

Plast är ett fantastiskt material. Allt från datorer och mobiltelefoner till flygplan och medicinsk utrustning är gjorda av plast. Men vi producerar stora mängder – och vad händer när plasten är förbrukad?

– En stor del av den plast vi förbrukar i Sverige förbränns vilket har en påverkan på våra utsläpp, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Svensk Plaståtervinning har redan Europas största och mest effektiva sorteringsanläggning. Problemet är att bara hälften av plastförpackningarna kan sorteras och återvinnas med dagens teknik. Med finansiering från bland andra Danske Bank planeras nu nästa steg: Site Zero.

Nytt och hypermodernt – världens största plaståtervinningsanläggning

Tanken med en ny och hypermodern anläggning är att skapa förutsättningar för att kunna återvinna alla plastförpackningar som sätts på marknaden – helt utan klimatpåverkan. Den nuvarande tekniken kan inte sortera alla sorters plast som förpackningar består av. Dessutom har det tidigare inte funnits någon marknad för vissa återvunna plastsorter för att tekniken inte varit bra nog för att skapa rätt kvalitet.

Med Site Zero förändras förutsättningarna. Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot 200 000 ton plast per år och planeras vara i drift till 2023. Den blir då inte bara världens största återvinningsanläggning för plastförpackningar utan den enda som kan återvinna all typ av plast – målet är att inga förpackningar som kommer till anläggningen ska behöva skickas till förbränning. Med hjälp av banbrytande teknik tredubblas antal plastsorter som kan återvinnas. Och det sker helt utan några utsläpp.

Kemisk återvinning

Site Zero kommer också kunna sortera ut svårare plaster som inte har gått att återvinna tidigare. Dessa kommer plast för första gången kunna återvinnas kemiskt hos samarbetspartners. Det innebär att förpackningarna bryts ned på molekylnivå för att sedan kunna sättas ihop igen och bli nya plastförpackningar. De allra svåraste plasterna som inte ens kan återvinnas kemiskt kommer kunna separeras och återvinnas för att bli nya kompositprodukter.

Klimatneutral anläggning

Utöver denna banbrytande återvinningsprocess kommer Site Zero att vara en helt klimatneutral anläggning med noll utsläpp. Driften sker genom förnybar energi och den lilla del avfall som inte kan återvinnas kommer att kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, så kallad Carbon Capture Storage. Även solceller på anläggningens tak ingår i planerna.

– Vi är otroligt stolta över att byggandet av Site Zero äntligen är igång. Vi är också glada över att ha Danske Bank med oss på tåget – banken har tidigt förstått vikten av projektet, både för att täcka dagens behov och för en hållbar återvinning framöver, säger Mattias Philipsson.

Fler företagsrelaterade artiklar hittar du här.