Skogsprodukter i ny supercykel för råvaror

Allt fler bedömer att vi står inför en lång uppgångsperiod för råvaror – en ny supercykel som koncentreras till ett antal metaller och förnyelsebara råvaror. En sådan råvaruboom öppnar nya möjligheter i Sverige där skogsprodukter är landets största och enskilt viktigaste råvara. Det skriver Danske Bank i sin senaste analys ”Skog & Ekonomi”.

– Metallerna krävs för elektrifieringsboomen och efterföljande energilagring. Samtidigt behövs biomassa från skogsprodukter för att ersätta fossilbaserade material i exempelvis bioplaster. Trävaror kommer allt oftare att ersätta exempelvis betong vid nybyggnationer av hus och infrastrukturprojekt, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Priset på trävaror och massa har ökat stadigt med varje konjunkturnedgång och nu står vi inför en period med kraftiga infrastrukturinvesteringar och ett ökat husbyggande i trä.

– I USA byggs redan 93 procent av enfamiljshusen och 73 procent av privata flerfamiljshus med trästommar. USA:s stora stimulanspaket i kombination med ett mycket stort uppdämt behov av bostadsbyggande talar för att uppgången kan vara långsiktig, bedömer Johan.

Den största anledningen till det nuvarande prisrallyt på trävaror är ökad efterfrågan i USA kombinerat med historiskt låga lager och nya exportrestriktioner från exempelvis Ryssland. Priserna på sågade trävaror har de senaste fem åren gått från cirka 400 dollar per boardft’ till dagens priser på runt 700-800 dollar med pristoppar på uppemot 1000 dollar.

Fler träbyggnader i Sverige
I Sverige ökar byggandet av flerbostadshus med trästomme. Antalet byggda lägenheter i flerbostadshus med trästomme fyrfaldigades under perioden 2011 – 19 från tusen till fyra tusen enheter och uppgår nu till 20 % av totala byggandet. Enligt preliminära siffror ökade trähusproduktionen med hela 18 % under 2020 och lär fortsätta enligt flera källor i byggsektorn.

– När massiva träelement kommer på bred front så lär vi få se en ny era över världen. Inom högt byggande i storstäderna passar träelementen perfekt med sin låga vikt och flexibilitet som möjliggör skräddarsydda lösningar. Denna förändring kommer att synas tydligt i statistiken inom några år, säger Johan.

En tredje drivkraft som visar på en möjlig supercykel för skogsprodukter är EU:s strategi ”Renovation Wave” som är en del av EU:s ”Green Deal”. Syftet är att fördubbla renoveringstakten av bostäder och offentliga byggnader med fokus på energibesparande åtgärder. Och ett av målen är att upp till 35 miljoner byggnader ska renoveras under den kommande tioårsperioden.

Se inspelningen av det öppna webinar som arrangerades den 8 mars där huvuddragen i rapporten Skog & Ekonomi presenterades.

Du kan också läsa hela rapporten i sin helhet och starta en gratis prenumeration på framtida rapporter från Danske Bank Skog & Ekonomi.