Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Små framsteg kan räcka långt

De senaste månaderna har det skett en stabilisering i konjunkturen och den geopolitiska risken har gradvis minskat. Samtidigt har de stora centralbankerna i världen återigen lättat på penningpolitiken. Vi ser därför fortsatt potential i aktier under 2020.

För bara några månader sedan var stämningen på marknaden dyster. Handelskriget eskalerade, risken för en lågkonjunktur ökade och i USA inverterade räntekurvan när de långa räntorna sjönk ner under de korta. Historiskt har det varit en av de mest träffsäkra indikatorerna på en kommande lågkonjunktur. Med tanke på att både konjunkturcykeln och börsuppgången är den längsta i modern tid, är det inte konstigt att marknaden letar efter tecken på början till slutet.

Som tur är kan saker och ting ändras snabbt. Både Fed och ECB har under året agerat för att stötta konjunkturen med sänkta räntor och nya obligationsköp. USA och Kina ser i skrivande stund ut att ha slutit ett första delhandelsavtal som kan vara mer omfattande än väntat. Dessutom har Boris Johnsons konservativa parti vunnit en stor majoritet i det brittiska parlamentet, vilket betyder att Storbritannien snart kommer att lämna EU. Även om långdragna förhandlingar om handelsvillkoren framöver väntar, så bidrar det till den minskade geopolitiska osäkerheten och är därmed positivt för Europa.

Politik är inte den främsta drivkraften för börsen, men den har definitivt varit en motvind för såväl konjunktur som aktiemarknad det senaste året. När nu den politiska risken minskar samtidigt som makrodata redan signalerar att en viss återhämtning har påbörjats, så bör det kunna ge ytterligare tryck i tillväxten. Lägre tullar fungerar som en global skattesänkning och minskar osäkerheten för företagen.
Avgörande för aktier och räntor nästa år blir att återhämtningen i industrin fortsätter, att arbetsmarknaderna förblir starka och att konsumenterna håller optimismen uppe. Vi bedömer att så kommer att ske, med stöd av lägre politisk risk och fortsatt expansiv penningpolitik.

Mer om vår syn på konjunkturen och de mest intressanta investeringsmöjligheterna finns att läsa i Danske Bank Quarterly View, som du får ta del av som kund hos Danske Bank.

Du kan också höra en genomgång av vår marknadssyn och investeringsstrategi i vår senaste podd.