Sökandet efter lycka kan ge avkastning

Över hela världen ser vi att ett högre välstånd lett till att allt fler människor upplever en brist på tid. I studien ”Buying time promotes happiness” från 2017 har professorer från bl.a. Harvard Business School, undersökt sambandet mellan glädje och att köpa tidsbesparande tjänster hos danskar, holländare, amerikaner och kanadensare. Låt oss gå direkt till slutsatsen som innebär att ”livsglädjen ökar när man köper varor och tjänster som ger en känsla av att ha mer tid.” Det handlar till exempel om tjänster som sparar tid för dagliga rutiner som matlagning, inköp och skötsel av hus och trädgård. Som investerareHollSom investor bör man undvika generaliseringar och inte gå på personliga känslor, men som far till två barn och med ett stressigt arbete, vet jag vad tidsbrist innebär. Det är därför jag älskar produkter och tjänster som sparar tid i vardagen. Det är exempelvis väldigt sällan jag sätter min fot i en matbutik. Varför spendera tid på att köra dit, handla och sedan transportera hem varorna när jag kan få allt levererat till min dörr genom att använda min smartphone? Tekniken förändrar köpbeteendet

2015 publicerade konsultföretaget The Nielsen Company rapporten ”The Future of Grocery”, som handlar om hur tekniken förändrar köpbeteendet över hela världen. Rapporten visar inte förvånande att det finns ett tydligt samband mellan ålder och hur mycket man handlar på internet.

Det är inte så förvånande att det är de yngre generationerna som driver internethandelns tillväxt. Ett gemensamt drag för alla åldersgrupper är dock att alla skulle handla mer på nätet om lösningarna var mer användarvänliga.

Till skillnad från tidigare när det var fysiska butiker som var länken mellan kunden och varorna, är det nu i första hand företag inom tekniksektorn som exempelvis Amazon och Alibaba som gynnas av det här nya köpbeteendet. Vad spenderar vi då tid och pengar på? Jag ser två huvudsakliga trender. Dels räknar jag med att e-handeln kommer att öka globalt sett. De digitala stormarknaderna kommer att fortsätta växa, till glädje för miljontals konsumenter som känner att de har brist på tid. Det här öppnar upp för intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter.

Jag tror också att vår konsumtion av upplevelser och underhållning kommer att öka, både ekonomiskt och tidsmässigt. Vårt ofta stressiga arbete gör att vi vill få ut mer av vår fritid, och vårt ökade välstånd gör oss villiga att betala bra för det. Därför räknar jag med att både rese- och underhållningsbranschen kommer att fortsätta vara branscher som växer globalt sett och som därför är intressanta för oss som investerare.